Онлайн училище

Home / Онлайн училище

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

Български език и литература:

История и цивилизация:

Информационни технологии:

Математика:

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Направление “Техника”

Направление “Икономика и туризъм”

ДРУГИ ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ

Информационни технологии- ТУК

Математика- ТУК

Физика и астрономия- ТУК

Химия и опазване на околната среда- ТУК

Биология и здравно образование- ТУК

Учебник по “Бизнес комуникации” – ТУК

Център за учебно-тренировъчни фирми- ТУК

“Икономическа информатика”- ТУК

“Оперативно счетоводство”- ТУК