КОЛЕКТИВ

Home / КОЛЕКТИВ

Учителски колектив

РЪКОВОДСТВО

инж. Соня Кюлева

инж. Соня Кюлева

Заместник-директор по учебно-производствената дейност

Портфолио на Заместник-директора

ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ

Елена Иванова

Елена Иванова

главен учител, Професионални направления Техника и Облекло

Учителско портфолио

Елена Търтова

Елена Търтова

Главен учител, общообразователна подготовка

Учителско портфолио

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Юлия Икономова

Юлия Икономова

Старши учител по руски език- заместник

Учителско портфолио

Васил Танчев

Васил Танчев

Старши учител по английски език

Учителско портфолио

Лиляна Данева

Лиляна Данева

Старши учител по математика и физика

Учителско портфолио

Фатме Даргут

Фатме Даргут

Учител по физика и астрономия и математика

Учителско портфолио    

Костадинка Станева

Костадинка Станева

Учител по география и икономика и история и цивилизация

Учителско портфолио

Тома Балтов

Тома Балтов

Учител по история и цивилизация

Учителско портфолио

Мария Москова

Мария Москова

Старши учител по химия и опазване на околната среда

Учителско портфолио

Лидия Грошкова

Лидия Грошкова

Учител по химия и опазване на околната среда- заместник

Учителско портфолио

Eлена Ташкова

Eлена Ташкова

Старши учител по Биология и здравно образование

Учителско портфолио

Димитър Самандов

Димитър Самандов

Старши учител по физическо възпитание и спорт

Учителско портфолио

Илия Павлов

Илия Павлов

Старши учител по физическо възпитание и спорта

Учителско портфолио

Стоян Панев

Стоян Панев

Учител по физическо възпитание и спорт

Учителско портфолио

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Георги Четрафилов

Георги Четрафилов

Доктор на ик.н., учител, практическо обучение; ПН - Пътувания, туризъм и свободно време

Учителско портфолио

Надежда Илиева

Надежда Илиева

Учител, теоретично обучение; ПН - Пътувания, туризъм и свободно време

Учителско портфолио

Виолета Башова

Виолета Башова

Учител, теоретично обучение; ПН - Пътувания, туризъм и свободно време

Учителско портфолио

Катя Бойкова

Катя Бойкова

Старши учител, теоретично обучение; ПН: Администрация и управление

Учителско портфолио

Златка Пейчева

Златка Пейчева

Старши учител, теоретично обучение; ПН - Администрация и управление

Учителско портфолио

Марияна Попова

Марияна Попова

Старши учител, теоретично обучение; ПН - Администрация и управление

Учителско портфолио

Дафинка Петакова

Дафинка Петакова

Учител, практическо обучение; ПН - Счетоводство и данъчно облагане

Учителско портфолио

Марияна Керезиева

Марияна Керезиева

учител, теоретично обучение; ПН - Счетоводство и данъчно облагане

Учителско портфолио

Кръстьо Станев

Кръстьо Станев

учител, теоретично обучение; Обща професионална подготовка

Учителско портфолио

Соня Воденова

Соня Воденова

Старши учител, теоретично обучение ПН - Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи

Учителско портфолио

Снежана Пачеджиева

Снежана Пачеджиева

Старши учител, практическо обучение ПН - Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи

Учителско портфолио

Калинка Белева

Калинка Белева

Старши учител, практическо обучение ПН - Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи

Учителско портфолио

инж. Красимира Байракова

инж. Красимира Байракова

Старши учител, теоретично обучение ПН - Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Учителско портфолио

инж. Атанас Савов

инж. Атанас Савов

Старши учител, практическо обучение ПН - Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Учителско портфолио

инж. Румен Шарланджиев

инж. Румен Шарланджиев

Старши учител, практическо обучение ПН - Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Учителско портфолио

Илия Вълчев

Илия Вълчев

Старши учител, теоретично обучение ПН - Електроника, автоматика, комуникационна ​и компютърна техника

Учителско портфолио

Атанас Мутафчиев

Атанас Мутафчиев

Учител, практическо обучение ПН - Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Учителско портфолио

инж. Иван Ласин

инж. Иван Ласин

Старши учител, практическо обучение ПН - Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Учителско портфолио

Коце Кокошаров

Коце Кокошаров

Старши учител, практическо обучение ПН - Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Учителско портфолио