КОЛЕКТИВ

Home / КОЛЕКТИВ

Учителски колектив

РЪКОВОДСТВО

инж. Соня Кюлева

инж. Соня Кюлева

Заместник-директор по учебно-производствената дейност

Портфолио на Заместник-директора

ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ

Елена Иванова

Елена Иванова

главен учител, Професионални направления Техника и Облекло

Учителско портфолио

Елена Търтова

Елена Търтова

Главен учител, общообразователна подготовка

Учителско портфолио

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Васил Танчев

Васил Танчев

Старши учител по английски език

Учителско портфолио

Лиляна Данева

Лиляна Данева

Старши учител по математика и физика

Учителско портфолио

Фатме Даргут

Фатме Даргут

Учител по физика и астрономия и математика

Учителско портфолио    

Костадинка Станева

Костадинка Станева

Учител по география и икономика и история и цивилизация

Учителско портфолио

Тома Балтов

Тома Балтов

Учител по история и цивилизация

Учителско портфолио

Мария Москова

Мария Москова

Старши учител по химия и опазване на околната среда

Учителско портфолио

Eлена Ташкова

Eлена Ташкова

Старши учител по Биология и здравно образование

Учителско портфолио

Димитър Самандов

Димитър Самандов

Старши учител по физическо възпитание и спорт

Учителско портфолио

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Георги Четрафилов

Георги Четрафилов

Доктор на ик.н., учител, практическо обучение; ПН - Пътувания, туризъм и свободно време

Учителско портфолио

Надежда Илиева

Надежда Илиева

Учител, теоретично обучение; ПН - Пътувания, туризъм и свободно време

Учителско портфолио

ВИОЛЕТА БАШОВА

ВИОЛЕТА БАШОВА

Учител, теоретично обучение; ПН - Пътувания, туризъм и свободно време

Учителско портфолио

Катя Бойкова

Катя Бойкова

Старши учител, теоретично обучение; ПН: Администрация и управление

Учителско портфолио

Златка Пейчева

Златка Пейчева

Старши учител, теоретично обучение; ПН - Администрация и управление

Учителско портфолио

Марияна Попова

Марияна Попова

Старши учител, теоретично обучение; ПН - Администрация и управление

Учителско портфолио

Дафинка Петакова

Дафинка Петакова

Учител, практическо обучение; ПН - Счетоводство и данъчно облагане

Учителско портфолио

Марияна Керезиева

Марияна Керезиева

учител, теоретично обучение; ПН - Счетоводство и данъчно облагане

Учителско портфолио

Кръстьо Станев

Кръстьо Станев

учител, теоретично обучение; Обща професионална подготовка

Учителско портфолио

Соня Воденова

Соня Воденова

Старши учител, теоретично обучение ПН - Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи

Учителско портфолио

Снежана Пачеджиева

Снежана Пачеджиева

Старши учител, практическо обучение ПН - Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи

Учителско портфолио

Калинка Белева

Калинка Белева

Старши учител, практическо обучение ПН - Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи

Учителско портфолио

инж. Красимира Байракова

инж. Красимира Байракова

Старши учител, теоретично обучение ПН - Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Учителско портфолио

инж. Атанас Савов

инж. Атанас Савов

Старши учител, практическо обучение ПН - Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Учителско портфолио

инж. Румен Шарланджиев

инж. Румен Шарланджиев

Старши учител, практическо обучение ПН - Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Учителско портфолио

Илия Вълчев

Илия Вълчев

Старши учител, теоретично обучение ПН - Електроника, автоматика, комуникационна ​и компютърна техника

Учителско портфолио

инж. Иван Ласин

инж. Иван Ласин

Старши учител, практическо обучение ПН - Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Учителско портфолио

Коце Кокошаров

Коце Кокошаров

Старши учител, практическо обучение ПН - Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Учителско портфолио