ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕ

Home / ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕ

2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА


Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Запове РД-01-677/25.11.2020 на Министъра на здравеопазването, всички класове- от 8 до 12 включително, продължават синхронното си обучение  изцяло в електронна среда от разстояние до 21.12.2020 г.

Бъдете здрави! 


Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно решение на Областния оперативен щаб за борба с коронавируса, всички класове – от 8 до 12 включително, преминават в ОЕСР за времето от 18. до 27 ноември.

Бъдете здрави! 


АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ за провеждане на учебните занятия в НПГ “Димитър Талев” от 16.11.2020 до 27.11.2020 г.

Съгласно заповед РД-01-626/ 27.10.2020 на Министъра на здравеопазването, в периода от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. НПГ “Димитър Талев” преминава изцяло на обучение в електронна среда от разстояние.

Заповед за промяна на дневния режим на учебните занятия в НПГ “Димитър Талев” при преминаване към обучение в електронна среда от разстояние.В ПЕРИОДА 22.10.2020 – 01.11.2020 година учениците от 11 А клас преминават от присъствена форма на обучение към обучение в електронна среда от разстояние. Седмичнoто им разписание се променят, както следва:

11 A

В ПЕРИОДА 28.09.2020 – 05.10.2020 година учениците от 11 А клас преминават от присъствена форма на обучение към обучение в електронна среда от разстояние. Седмичнoто им разписание се променят, както следва:

11 A

В ПЕРИОДА 28.09.2020 – 11.10.2020 година учениците от 12 В клас преминават от присъствена форма на обучение към обучение в електронна среда от разстояние. Седмичнoто им разписание се променят, както следва:

12 В


Препоръки за безопасна работа в интернет

Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа

Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда


2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

График на консултациите за периода от 13.04 до 16.04.2020 г.

тук >> заповед – консултации