ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕ

Home / ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕ

2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

В ПЕРИОДА 28.09.2020 – 05.10.2020 година учениците от 11 А клас преминават от присъствена форма на обучение към обучение в електронна среда от разстояние. Седмичнoто им разписание се променят, както следва:

11 A

В ПЕРИОДА 28.09.2020 – 11.10.2020 година учениците от 12 В клас преминават от присъствена форма на обучение към обучение в електронна среда от разстояние. Седмичнoто им разписание се променят, както следва:

12 В


Препоръки за безопасна работа в интернет

Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа

Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда


2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

График на консултациите за периода от 13.04 до 16.04.2020 г.

тук >> заповед – консултации