ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕ

Home / ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕ

2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването учебните занятия за ВСИЧКИ ученици ще се осъществяват присъствено, считано от 31.05.2021 г.


Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването учебните занятия за учениците от VIII до XII клас ще се осъществяват присъствено от 05.05.2021 г. до 28.05.2021 г. по следния график:

  • На 05.05.2021 г. и 07.05.2021 г.- присъствено се обучават учениците от IX и ХII клас;
  • От 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г.- присъствено се обучават учениците от IX,XI и XII клас;
  • От 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г.- присъствено се обучават учениците от VIII, Х и XI клас;

Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването учебните занятия за учениците от VIII до XII клас ще се осъществяват присъствено от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. по следния график:

  • от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.- присъствено се обучават учениците от VIII и X клас;
  • от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г.- присъствено се обучават учениците от IX и ХII клас;

Извън графика, посочен по-горе, се допуска и присъственото провеждане на:

  • изпити в процеса на училищното обучение по смисъла на чл.7, ал.3 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
  • индивидуални часове и консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда;
  • индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно място в предприятие или на територията на училището;

Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД-01-194 от 30.03.2021 г. на МОН и Заповед № РД-08-0947 от 31.03.2021 г. учебните занятия за учениците от VIII до XI клас ще се осъществяват в електронна среда от 01.04.21 г. до 02.04.2021 г. включително. Учебните занятия за учениците от XII клас ще се осъществяват в електронна среда от 01.04.2021 г. до 07.04.2021 г.

Всички ученици от VIII до XI клас ще ползват Пролетна вакация от 03.04.2021 г. до 11.04.2021 г.

Всички ученици от XII клас ще ползват Пролетна вакация от 08.04.2021 г. до 11.04.2021 г.


Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед РД09-748 от 19.03.2021 г. на МОН от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. /включително всички класове- от VIII до XII включително,  продължават да се обучават в електронна среда от разстояние.


Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед РД-01-396/10.03.2021 на РЗИ – Благоевград от утре /11 март/ до 24 март /включително/ всички класове- от VIII до XII включително,  преминават изцяло в обучение в електронна среда от разстояние.


Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД-08-0737/05.02.2021 г. на Директора на НПГ “Димитър Талев”, се утвърждава следният график за провеждане на часовете по учебна практика на 11 в, 11 г, 12 а, 12 б, 12 в, 12 г и 12 д, считано от  04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. включително: ГРАФИК


Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. и Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, всички ученици ще се обучават в присъствена форма на обучение за периода от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г., по следният график:
– от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 12 клас;
– от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 10 и 11 клас;
– от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас.


Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Запове РД-01-677/25.11.2020 на Министъра на здравеопазването, всички класове- от 8 до 12 включително, продължават синхронното си обучение  изцяло в електронна среда от разстояние до 21.12.2020 г.

Бъдете здрави! 


Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно решение на Областния оперативен щаб за борба с коронавируса, всички класове – от 8 до 12 включително, преминават в ОЕСР за времето от 18. до 27 ноември.

Бъдете здрави! 


Съгласно заповед РД-01-626/ 27.10.2020 на Министъра на здравеопазването, в периода от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. НПГ “Димитър Талев” преминава изцяло на обучение в електронна среда от разстояние.

Заповед за промяна на дневния режим на учебните занятия в НПГ “Димитър Талев” при преминаване към обучение в електронна среда от разстояние.


В ПЕРИОДА 22.10.2020 – 01.11.2020 година учениците от 11 А клас преминават от присъствена форма на обучение към обучение в електронна среда от разстояние. Седмичнoто им разписание се променят, както следва:

11 A

В ПЕРИОДА 28.09.2020 – 05.10.2020 година учениците от 11 А клас преминават от присъствена форма на обучение към обучение в електронна среда от разстояние. Седмичнoто им разписание се променят, както следва:

11 A

В ПЕРИОДА 28.09.2020 – 11.10.2020 година учениците от 12 В клас преминават от присъствена форма на обучение към обучение в електронна среда от разстояние. Седмичнoто им разписание се променят, както следва:

12 В


Препоръки за безопасна работа в интернет

Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа

Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда


2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

График на консултациите за периода от 13.04 до 16.04.2020 г.

тук >> заповед – консултации