КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Home / КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

1. Критерии за оценяване по Чужд език (английски, руски, френски, немски)

2. Критерии за оценяване по Информационни технологии

3. Критерии за оценка в Професионално направление -Облекло-

4. Критерии за оценка в Професионално направление -Техника-

5. Критерии за оценка в Професионално направление -Икономика-

6. Критерии за оценка в Професионално направление -Туризъм-

7. Критерии за оценка по Математика

8. Критерии за оценка по цикъл -Философия-

9. Критерии за оценяване по Биология и здравно образование

10. Критерии за оценяване по Български език и литература

11. Критерии за оценяване по География и икономика

12. Критерии за оценяване по История и цивилизации

13. Критерии за оценяване по Физика и астрономия

14. Критерии за оценяване по Химия и опазване на колната среда

15. Критерии за оценяване по Физическо възпитание и спорт