САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Home / САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ГРАФИК за учениците в самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за определяне на годишна оценка през редовна януарска сесия на учебната 2021-2022 година

ЗАПОВЕД за утвърждаване на списък, график и информация, на които им предстои да полагат изпити за определяне на годишна оценка през редовна януарска сесия на учебната 2021-2022 година

ИНФОРМАЦИЯ за учениците от самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за годишна оценка, през редовна януарска сесия на учебната 2021-2022 година

РЕД и ОРГАНИЗАЦИЯ за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение през редовна януарска сесия на учебната 2021-2022 година

СПИСЪК на учениците от самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за определяне на годишна оценка, през редовна януарска сесия на учебната 2021-2022 година

Информация за консултации на ученици в самостоятелна форма на обучение в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2021/2022 година

График за допълнителни консултациите на учителите по учебни предмети  за I учебен срок

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 20021/2022 година  

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ за учениците от самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за определяне на годишна оценка, през втора поправителна  сесия- април на учебната 2020/2021 година

ИНФОРМАЦИЯ за учениците от самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за определяне на годишна оценка, през първа поправителна  сесия- март на учебната 2020/2021 година

Информация за ученици от самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за определяне на годишна оценка за XI и XII клас, през редовна февруарска сесия на учебната 2020-2021 година

ГРАФИК за учениците в самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за определяне на годишна оценка, през редовна януарска сесия на учебната 2020/2021 година

ИНФОРМАЦИЯ за учениците от самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за определяне на годишна оценка, през редовна януарска сесия на учебната 2020/2021 година


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2019/ 2020 ГОДИНА

График за учениците в самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за определяне на годишна оценка през втора поправителна сесия юни на учебната 2019/2020 година

График за втора поправителна сесия юни за учебната 2019/2020 година за ученици в самостоятелна форма на обучение

График за ученици в самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за определяне на годишна оценка през първа поправителна сесия март-май на уч. 2019/2020 г.

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ЗА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛАГАТ ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ПРЕЗ ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ МАРТ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА​ >>


Правила за организиране и провеждане на самостоятелна форма на обучение 2018/2019 уч. г.


ГРАФИК  на ученици от 9. и 10. клас в самостоятелна форма на обучение, които ще се полага за определяне на годишна оценка през юнската сесия на учебната 2017/2018 година – свали .pdf >>

Picture

Изпитни програми за 12. клас самостоятелна форма на обучение, сесия април 2018 г.

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС”
Английски език по професията
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”
​Английски език по професията
Икономика
ВАЖНО!!!

Изпитни програми

9 клас
10 клас
11 клас
12 клас
Немски език – 9, 10, 11 клас I ЧЕ, Чужд език по професията 12 клас, 9, 10 клас II ЧЕ
Физическо възпитание и спорт – изпитни нормативи

спец .Организация на туризма и свободното време
спец. Оперативно счетоводство
спец. Малък и среден бизнес
спец. Конструиране и моделиране на облекло от текстил
МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ  9 клас
ШЕВНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 9 клас
Конструиране и моделиране на облекло от текстил-основни конструкции 10 клас
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ  10 клас
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ – ЗИП 10 клас
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ 11 клас 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ – ЗИП 11 клас

Конструиране и моделиране на облекло от текстил-основни конструкции 11 клас
ДЕКОРАТИВНО РИСУВАНЕ 11 клас
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ 12 клас
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ – ЗИП 12 клас

Конструиране и моделиране на облекло от текстил 12 клас
Конструиране и моделиране на облекло от текстил-основни        
конструкции 12 клас

ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЯНЕ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ 12 клас
ПРОЕКТИРАНЕ НА ФИРМИ ЗА КОНФЕКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО 12 клас
УЧЕБНА ПРАКТИКА по МОДЕЛИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ 12 клас
ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ
Английски език по професията 
спец. Производство на облекло от текстил
спец. Компютърна техника и технологии
Въведение в ПС  9 клас
Градивни елементи 9 клас

ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ И  ДОКУМЕНТИРАНЕ 9  клас
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 9 клас
Учебна практика по Електротехника и Градивни елементи 9 клас
Аналогова схемотехника 10 клас
ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНИКА 10 клас
Приложни програмни продукти  за 10 клас
Учебна практика по аналогова схемотехника  за 10 клас
Икономика за 10 клас
Дънни платки  11 клас
Периферни устройства за 11 клас
Компютърни мрежи за 11 клас
Проектиране на електронни схеми  за 11 клас
Предприемачество 11 клас
Процесори и памети за PC за 11 клас
Учебна практика по компютърни мрежи 11 клас
Приложни програмни продукти-ЗИП за 11 -12 клас​
Запомнящи устройства 12 клас

Учебна практика по асемблиране на ПС  12 клас
Учебна практика по запомнящи устройства  за 12 клас
Учебна практика по периферни устройства  за 12 клас
Английски език по професията
спец. Промишлена електроника