Прием на НПГ “Димитър Талев” в VIII и ХI клас за учебната 2020/2021 г.

Прием на НПГ „Димитър Талев“ в VIII клас за учебната 2020/ 2021 г.

1. Организация на туризма и свободното време

/с разширено изучаване на английски език/

2. Оперативно счетоводство

/с разширено изучаване на английски език/

3. Компютърна техника и технологии

/с разширено изучаване на английски език/

4. Приложно програмиране

/с разширено изучаване на английски език/

5. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

Допълнителен прием на НПГ „Димитър Талев“ в XI клас за учебната

2020/ 2021 г.

1. Профил “Хуманитарни науки”

2. Профил “Икономическо развитие”

Leave a Reply

Your email address will not be published.