Кръгла маса на тема „Как виждам бъдещето на туризма“ се проведе в НПГ

Кръгла маса на тема „Как виждам бъдещето на туризма“ се проведе в НПГ “Димитър Талев” в професионално направление “Туризъм”.
Ученици от 11 и 12 клас, специалност “Организация на туризма и свободното време”, представиха своето виждане/мнение относно тенденциите и перспективите за развитие на отрасъла Кръглата маса бе инспирирана от Европейската седмица на професионалните умения, а сектор туризъм е един от най-динамичните и бързо развиващи се отрасли на икономиката, чийто потенциал е свързан с повишаване на брутния вътрешен продукт, валутни приходи, създаване на нови работни места, културна и политическа обвързаност, междукултурен обмен, липса на езикова бариера и др.
Учителите Надежда Илиева и Виолета Башова проследиха развитието на туризма от Древността до наши дни, а учениците дискутираха виждания и идеи за развитието на индустрията в бъдеще. От поканените представители на туристическия бранш в района, най-заинтересованите и активни гости на кръглата маса бяха турагентите на ТА “IDEA TRAVEL”, които насочиха дискусията към тънкостите и проблемите в търсенето и предлагането на качествен туристически продукт у нас.
Участниците в кръглата маса се обединиха около тезата, че туристическите пътувания са необходимост за хората и не са склонни да се откажат от тях дори в периоди на пандемии и икономически трудности. Представителите на Поколение Y (известно също като Милениали) обобщиха следните глобални тенденции в развитието на туристическия бизнес – устойчивост и опазване на околната среда, внедряване на технологии за преживяване на различни емоции, насърчаване на местната икономика, увеличаване на удобствата и сигурността по време на пътуване, персонализирани преживявания, безконтактни процедури и виртуални пътувания, нов начин на обслужване, нови дестинации и нови методи на забавление.
“Всяко пътуване има своите приключения. Ако пътникът посети по-добри страни, той може да подобри своята. А ако късметът го отведе в по-лоши, той може да се научи да се радва на неговата”.
/Самюел Джонсън/

Leave a Reply

Your email address will not be published.