Гордеем се с нашите ученици!!!

Гордеем се с нашите ученици!!!

Гордеем се с нашите блестящи ученици, които носят славата на НПГ!

Гордеем се с теб,Людмила Фончева !

М. Георгиева,

/директор/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.