„Бизнесът преподава“ в НПГ

„Бизнесът преподава“ в НПГ
Днес 12б клас, специалност Оперативно счетоводство имаха един нестандартен урок по Финанси.
Причината за това бе присъствието на г-жа Христина Харбалиева – директор филиал на УниКредит Булбанк, гр. Гоце Делчев и г-жа Катерина Манджукова – Боровска – мениджър Бизнес клиенти. Те се отзоваха на нашата покана и влязоха в ролята на преподаватели за един час в инициативата „Бизнесът преподава“ в НПГ „Димитър Талев“. Съвместно със старши учител Златка Пейчева проведоха урок по Финанси на тема „Банков заем“. Г-жа Манджукова – Боровска запозна учениците с историята на банковия кредит и видовете кредити. Г-жа Христина Харбалиева представи реални ситуации свързани с фирмените и потребителски банкови заеми.
Часът беше ползотворен за учениците, които надградиха своите теоретични знания с практически примери. Те с интерес поставяха въпроси и коментираха актуални теми свързани с предоставянето на банков заем.
Благодарим на г-жа Христина Харбалиева и г-жа Катерина Манджукова – Боровска!

Leave a Reply

Your email address will not be published.