УЧЕБНИЦИ

Home / УЧЕБНИЦИ

Списък на учебниците за учебната 2023/2024 година

Списък на книги за задължителен прочит по Български език и литература

 Важно!!! Учебниците по професионална подготовка ще се поръчват групово /по паралелки и специалности/

след началото на учебната 2023/2024 година

VIII КЛАС

Общообразователна подготовка

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО
Български език и литература Български език – изд. БГ учебник                            Литература – изд. Просвета
Чужд език- Английски език (разширена подготовка- всички специалности без Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил) Solutions, A1, Тим Фала, Пол Дейвиз, изд.Оксфорд Solutions A2, Тим Фала, Пол Дейвиз, изд.Оксфорд

/възможност за колективна поръчка в началото на учебната година/

Чужд език- Английски език (неразширена подготовка- само специалност: Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил) Solutions, A1, Тим Фала, Пол Дейвиз, изд.Оксфорд

/възможност за колективна поръчка в началото на учебната година/   

Математика КЛЕТ
Информационни технологии изд. Просвета
История и цивилизации изд. Просвета
География и икономика изд. Просвета
Философия изд. Просвета
Биология и здравно образование Педагог 6
Физика и астрономия Педагог 6
Химия и опазване на околната среда КЛЕТ Анубис

IX КЛАС

Общообразователна подготовка

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО
Български език и литература Български език – изд. БГ учебник                         Литература – изд. БГ учебник
Чужд език- Английски език (разширена подготовка- 9а, 9б, 9в, 9е) Solutions, B.1.1., Тим Фала, Пол Дейвиз, изд.Оксфорд

/възможност за колективна поръчка в началото на учебната година/

Чужд език- Английски език (неразширена подготовка- 9 г, 9д, 9ж) Solutions, A2, Тим Фала, Пол Дейвиз, изд.Оксфорд                                                                

/възможност за колективна поръчка в началото на учебната година/

Чужд език (Руски – в, е, ж) Привет!, изд.Просвета
Чужд език (Гръцки език- 9 а,б, г, д) ще се определи в началото на учебната година
Математика КЛЕТ
Информационни технологии изд. Просвета
История и цивилизации изд. Просвета
География и икономика изд. Просвета
Философия изд. Просвета
Биология и здравно образование Педагог 6
Физика и астрономия Педагог 6
Химия и опазване на околната среда КЛЕТ Анубис

X КЛАС

Общообразователна подготовка

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО
Български език и литература Български език – изд. БГ учебник    Литература – изд. БГ учебник
Чужд език- Английски език (разширена подготовка- 10а, 10б, 10д) Solutions, B.1.1., Тим Фала, Пол Дейвиз, изд.Оксфорд

/възможност за колективна поръчка в началото на учебната година/

Чужд език- Английски език (неразширена подготовка- 10в, 10г, 10е) Solutions, A2, Тим Фала, Пол Дейвиз, изд.Оксфорд

/възможност за колективна поръчка в началото на учебната година/

Чужд език (Руски-10а, 10г, 10д) Привет!, изд.Просвета
Чужд език (Френски- 10б, 10в, 10е ) Vitae A1, Partie 2, изд.КЛЕТ
Математика КЛЕТ
Информационни технологии изд. Просвета
История и цивилизации изд. Просвета
География и икономика изд. Просвета
Философия изд. Просвета
Биология и здравно образование Педагог 6
Физика и астрономия Педагог 6
Химия и опазване на околната среда КЛЕТ Анубис

XI КЛАС

Общообразователна подготовка

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО
Български език и литература Български език – изд. БГ учебник             Литература – изд. БГ учебник
Чужд език по професията- Английски език (всички специалности) Експрес Пъблишинг
Чужд език (Френски език-всички специалности) Vitae A2, Partie 1, изд.КЛЕТ
Математика КЛЕТ
Гражданско образование изд. Просвета

XII КЛАС

Общообразователна подготовка

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО
Български език и литература Български език – изд. БГ учебник                   Литература – изд. БГ учебник
Чужд език по професията Експрес Пъблишинг
Чужд език (Руски-12б, 12г, 12е ) Привет!, изд.Просвета
Чужд език (Френски-12а, 12в, 12д ) Vitae A2, Partie 2, изд.КЛЕТ
Математика КЛЕТ
Гражданско образование изд. Просвета