УЧЕБНИЦИ

Home / УЧЕБНИЦИ

Списък на учебниците за учебната 2022 / 2023 година

 Важно!!! Учебниците по професионална подготовка ще се поръчват групово /по паралелки и специалности/ след началото на учебната година

VIII КЛАС

Общообразователна подготовка

 

IX КЛАС

Общообразователна подготовка

 

X КЛАС

Общообразователна подготовка

 

XI КЛАС

Общообразователна подготовка

 

XII КЛАС

Общообразователна подготовка

 

XII КЛАС /профилирана подготовка/

(12 “е”- Хуманитарни науки)

 

(12 “ж”- Икономическо развитие)