СЪСТЕЗАНИЯ И ОЛИМПИАДИ

Home / СЪСТЕЗАНИЯ И ОЛИМПИАДИ
Picture

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ “ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ” 2022

Отговори 1-12 клас

Теми 1-12 клас

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Протоколи от проведеното на 19.02.2022 година Национално състезание по финансова грамотност:

Протокол 8 клас

Протокол 9 клас

Протокол 10 клас

Протокол 11 клас

Протокол 12 клас

Oтговори и критерии за оценка от Националното състезание за финансова грамотност 2022

Отговори и критерии за оценка – 8 клас

Отговори и критерии за оценка – 9 клас

Отговори и критерии за оценка – 10 клас

Отговори и критерии за оценка – 11 клас

Отговори и критерии за оценка – 12 клас

Национален спортен календар на МОН за учебната 2021/2022 година

График на МОН за провеждане на ученически олимпиади и национални състезания по професии за учебната 2021/2022 година

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Национален календар за изяви по интереси на деца и ученици за учебната 2020/2021 година

Национален спортен календар на МОН за учебната 2020/2021 година

График на МОН за провеждане на ученически олимпиади за учебната 2020/2021 година

 

НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОФЕСИИ ПО КАЛЕНДАРА НА МОН 2019/2020

Picture

Дата и час на провеждане
СЪСТЕЗАНИЕ
Информация и записване при:
24.01.2020 г.
13:30 ч.
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО / УЧИЛИЩЕН КРЪГ/

УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО – ученици от XI клас на професионалните гимназии и средните училища, реализиращи обучение по икономически специалности.
ст. учител Костадинка Джагълова, уч. Марияна Керезиева
07.02.2020 г.
​13:30 ч.

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА“ / УЧИЛИЩЕН КРЪГ/ 

Училищният кръг ще се проведе в две категории:
           Категория 1: „Художествена скица“ на тема „Сезони“, изработена с цветни моливи, на офсетов картон (кадастрон) в мащаб 1:3 по шаблоните от Приложение 1 от Регламента  за провеждане на състезанието
Категория 2: „Сръчни ръце“ – изработване на външно пришит джоб – практическа задача за изработване на два джоба – от памучен плат и от сатен, като състезателните варианти са представени в Приложение 2 от Регламента за провеждане на състезанието.
Учениците се състезават индивидуално, като могат да кандидатстват само в една от двете категории.

гл. уч. Елена Иванова, ст. уч. Соня Воденова, ст.уч. Снежана Пачеджиева
I етап –
​​до 18.02.2020г.
II eтап – ​
до 25.02.2020 г.
НАЦИОНАЛНО ​СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ“ / УЧИЛИЩЕН КРЪГ/

УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО – Ученици от ХІ и XII клас на професионалните гимназии по икономика
Първи етап – писмено разработване и представяне на бизнес идеите
Втори етап – устно представяне и защита на бизнес идеите
ст. учители Златка Пейчева, Катя Бойкова,
учители Дафина Петакова, Надежда Илиева
20.02.2019 г.
​10:00 ч.
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ  „МОГА И ЗНАЯ КАК“ /УЧИЛИЩЕН КРЪГ/
ст. учители Красимира Байракова, Иван Ласин, Коце Кокошаров
22.02.2020 г.
11:00 ч. 
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ

Националното състезание по финансова грамотност е в един кръг. То се организира от Министерството на образованието и науката за учениците от  VIII до XII клас 
инж. Соня Кюлева – зам. дир. УПД
Трендафилка Джонгова – ръководител напр. ИКТ

ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ 2017/2018 ГОДИНАОЛИМПИАДА – ОБЩИНСКИ  КРЪГБългарски език и литература – 17.12.2017 г.Английски език –  до 14.01.2018 г.Немски език – до 31.01.2018 г. 

Руски език – до 14.01.2018 г.

Френски език – до 31.01. 2018 г.

Математика – до 22.12.2017 г.

Информатика – до 06.01.2018 г.

Информационни технологии – до 14.01.2018 г.

Математическа лингвистика – до 14.01.2018 г.

Философия – до 03.02.2018 г.

История и цивилизация – до 26.01.2018 г.

Гражданско образование – до 23.02.2018 г.

География и икономика –  до 21.01. 2018 г.

Физика – до 14.01.2018 г. включително

Астрономия – до 15.01.2018 г. включително

Химия и опазване на околната среда – до 21.01.2018 г.

Биология и здравно образование – до 31.01.2018 г.

Техническо чертане – до 17.02.2018 г.


С
ЪСТЕЗАНИЯ
Математика 

 1. Зимен математически турнир  „Атанас Радев“ за ученици от VIII до XII клас, 19.01.-21.01.2018 г., гр. Ямбол
 2. Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученици от I до XII клас:

Областен кръг – 17.03.2018 г.
Национален кръг – 02.06.2018 г.
3. Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СУ с чуждоезиков профил, 23-25.03.2018 г., гр. Ловеч
4. Пролетни математически състезания, 30.03.2018- 01.04.2018 г.,V – VIII клас, гр. Русе  IX – XII клас, гр. Плевен
5.Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, 31.03.2018 г.
6. Математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас, 28.04.2018 г.
7. Математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученициот  IV клас, 09.06.2018 г.

​Информатика

 1. Национален есенен турнир по информатика – 24.11.- 26.11.2017 г., гр.Шумен
 2. Пролетни  състезания по информатика – 20.04.-22.04.2018 г., гр. ВеликоТърново
 3. Национален летен турнир по информатика – 08.06.-10.06.2018 г., гр.Пловдив

Информационни технологии

 1. Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон

Атанасов” – 02.12.-03.12.2017 г., гр. София
2.  Национално състезание по компютърни мрежи – 14.04.- 15.04.2018 г.,София
Математическа лингвистика
Национално     състезание    по    математическа    лингвистика,    26.01.     –
28.01.2018 г., гр. Пловдив

Физика
1. Есенно национално състезание по физика, 17.11. – 19.11.2017 г., РУО Варна
2. Национално състезание „Турнир на младите физици”, 26.01-28.01.2018 г., РУО – Враца
3. Пролетно национално състезание по физика, 09.03.-11.03.2018 г.,  РУО– Стара Загора

Химия и опазване на околната среда
Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап, 21.04.-22.04.2018 г., РУО – Ловеч

Природни науки и екология
Представяне и защита на проекти, 25.11.-26.11.2017 г., РУО – Кюстендил

Природни науки и екология
Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (химия, физика, биология) и география за ученици от VII клас, 09-10 юни 2018 г., РУО – София-град

Ключови компетентности по природни науки (физика, химия, биология),
02.12 – 03.12.2017 г., РУО – Плевен

Технологии
„Виртуално предприятие” – 13.04. – 14.04.2018 г., гр. София

Английски език
Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език:
Общински кръг – до 15.10.2017 г.
Областен кръг – до 22.10.2017 г.
Национален кръг – 11.11. – 12.11.2017 г., гр. Сливен

Английски език
Фестивал на авторска драматургия и театър на английски език:
Областен кръг – до 11.02.2018 г.
Национален кръг – 10.03. – 11.03.2018 г., гр. Ловеч

Немски език
Национален конкурс за театър на немски език в гр. Сливен, 26.04. – 28.04.2018 г.

Немски език
Национално състезание за написване на есе: Областен кръг – м.ноември 2017
Национален кръг – м март 2018, град София

Френски език
Национален конкурс за театър на френски език, април 2018 г.

Английски език, Френски език
Многоезично състезание:

Областен кръг – 21.10.2017 г.
Национален кръг – 25.11.2017 г., гр. Плевен

Религия
Национален конкурс „Бог е любов”, Областен кръг – до 02.04.2018 г. Национален кръг – юни 2018 г., Стара Загора

Музика
Национално състезание Музикална игра „Ключът на музиката“:
Областен кръг –  23.02.2018 г.
Национален кръг – 23.03.–25.03.2018 г., гр. Пловдив

ГРАФИК
за провеждане на националните състезания по професии
през учебната 2017-2018 година

СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОФЕСИИ – УЧИЛИЩЕН КРЪГ

НАЦИОНАЛНА ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
(състезания от № 1 и 2)

1. Състезание по приложна електроника „Мога и зная как” – до 02.03.2018 г.

2. Млади таланти в модата – до 23.01.2018 г.

3. Най-добра бизнес идея – до 28.02.2018 г.

4. Счетоводство – до 28.02.2018 г.

5. Панаир на УТФ Млад предприемач – 25-27.04.2018 г. гр. Пловдив

6. Национален преглед за млади изследователи Енергетика, икономика и математическо моделиране – до 10.03.2018 г.

Picture

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА „МОГА И ЗНАЯ КАК”
Дата: 22.02.2017г.
Начален час: 10,00часаУВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА
„МОГА И ЗНАЯ КАК” – учебна 2016/2017 година
ОРГАНИЗАТОР: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПАРТНЬОР: „ЕЛИМЕКС“  ТЪРГОВСКА ВЕРИГА
ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ, ИНСТРУМЕНТИ И ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА
УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО
В националното състезание „Мога и зная как” участват ученици от професионалните гимназии от цялата страна, обучаващи се по професиите от направления 523 – „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ и 481 –„Компютърни науки“ /Системно програмиране/.
Участниците в националното състезание са разделени в две възрастови групи:
І група: ученици от ІХ – Х клас;
ІІ група: ученици от ХІ – ХІІ клас.
Първи кръг – Училищен
Участват всички ученици, обучаващи се по професиите от направления:
523 – „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ и 481 – „Компютърни науки“ /Системно програмиране/, които са подали заявление за участие.
Училищният кръг се провежда в две части – теоретична, последвана от практическа. Всички състезатели, разпределени в двете възрастови групи, участват в първата теоретична част. След оценяването на конкурсните работи в теоретичната част до втората практическа част на училищния кръг се допускат учениците, класирани на първите 6 места във всяка от двете възрастови групи.
След изпълнението на практическата задача на база индивидуален резултат се
излъчват на училищно ниво по двама победители от всяка възрастова група. Тези ученици сформират двата училищни отбора, с които училището кандидатства за допускане до регионален кръг на националното състезание „Мога и зная как”.Втори кръг – Регионален
Регионалният кръг на състезанието „Мога и зная как” се провежда в три региона –
Варна, Пловдив и Габрово.Трети кръг – Национален
За участие в националния кръг на състезанието „Мога и зная как” се класират от
всеки регион по два отбора от всяка възрастова група.
Провежда се по определен график на МОН в рамките на Панорамата на
професионалното образование

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ”

 УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ“ се организира от МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, ДИРЕКЦИЯ „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ.
За участие в състезанието се допускат ученици от ХІ и XII клас. Състезанието се провежда в три кръга:
1. УЧИЛИЩЕН;
2. ПРЕДВАРИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И
3. НАЦИОНАЛЕН.УЧИЛИЩНИЯТ КРЪГ трябва да приключи до 28. 02. 2017 година. Провежда се на два етапа:
ПЪРВИ ЕТАП (индивидуално и анонимно участие) – писмено разработване и представянe на бизнес идеи. Всеки ученик/чка има право да разработи повече от една бизнес идея. Няма ограничение за максимален брой.Изисквания към разработките: Желаещите да участват трябва да представят на хартиен носител: 

 • описание на своята бизнес идея; обосновка на избора; целева група и стартови разходи, в обем до 2 страници, формат А 4;
 • визуално представяне на бизнес идеята – в обем 1 страница, формат А 4;
 • кратко резюме на бизнес идеята в обем до 6 машинописни реда;
 • ползвана литература и други източници.

За да се осигури анонимност при участието, оценяването и класирането за участие в следващия етап на състезанието, е необходимо всеки участник да:

 • попълни декларация за авторство (по образец – Приложение 1),
 • да я постави в малък плик и да го запечата;
 • да постави малкия запечатан плик заедно с разработката в голям плик;
 • да постави големия плик с разработката си в кутия с надпис „Най-добра бизнес идея” (Такава кутия е поставена в кабинет 108 по „Счетоводство“
 • Бизнес идеите, които не отговарят на изискванията се дисквалифицират.Краен срок за предаване на бизнес идеите 22.02.2017 година.

НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОФЕСИИ ПО КАЛЕНДАРА НА МОН 2019/2020

Picture

Дата и час на провеждане
СЪСТЕЗАНИЕ
Информация и записване при:
24.01.2020 г.
13:30 ч.
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО / УЧИЛИЩЕН КРЪГ/

УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО – ученици от XI клас на професионалните гимназии и средните училища, реализиращи обучение по икономически специалности.
ст. учител Костадинка Джагълова, уч. Марияна Керезиева
07.02.2020 г.
​13:30 ч.

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА“ / УЧИЛИЩЕН КРЪГ/ 

Училищният кръг ще се проведе в две категории:
           Категория 1: „Художествена скица“ на тема „Сезони“, изработена с цветни моливи, на офсетов картон (кадастрон) в мащаб 1:3 по шаблоните от Приложение 1 от Регламента  за провеждане на състезанието
Категория 2: „Сръчни ръце“ – изработване на външно пришит джоб – практическа задача за изработване на два джоба – от памучен плат и от сатен, като състезателните варианти са представени в Приложение 2 от Регламента за провеждане на състезанието.
Учениците се състезават индивидуално, като могат да кандидатстват само в една от двете категории.

гл. уч. Елена Иванова, ст. уч. Соня Воденова, ст.уч. Снежана Пачеджиева
I етап –
​​до 18.02.2020г.
II eтап – ​
до 25.02.2020 г.
НАЦИОНАЛНО ​СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ“ / УЧИЛИЩЕН КРЪГ/

УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО – Ученици от ХІ и XII клас на професионалните гимназии по икономика
Първи етап – писмено разработване и представяне на бизнес идеите
Втори етап – устно представяне и защита на бизнес идеите
ст. учители Златка Пейчева, Катя Бойкова,
учители Дафина Петакова, Надежда Илиева
20.02.2019 г.
​10:00 ч.
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ  „МОГА И ЗНАЯ КАК“ /УЧИЛИЩЕН КРЪГ/
ст. учители Красимира Байракова, Иван Ласин, Коце Кокошаров
22.02.2020 г.
11:00 ч. 
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ

Националното състезание по финансова грамотност е в един кръг. То се организира от Министерството на образованието и науката за учениците от  VIII до XII клас 
инж. Соня Кюлева – зам. дир. УПД
Трендафилка Джонгова – ръководител напр. ИКТ

ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ 2017/2018 ГОДИНАОЛИМПИАДА – ОБЩИНСКИ  КРЪГБългарски език и литература – 17.12.2017 г.Английски език –  до 14.01.2018 г.Немски език – до 31.01.2018 г. 

Руски език – до 14.01.2018 г.

Френски език – до 31.01. 2018 г.

Математика – до 22.12.2017 г.

Информатика – до 06.01.2018 г.

Информационни технологии – до 14.01.2018 г.

Математическа лингвистика – до 14.01.2018 г.

Философия – до 03.02.2018 г.

История и цивилизация – до 26.01.2018 г.

Гражданско образование – до 23.02.2018 г.

География и икономика –  до 21.01. 2018 г.

Физика – до 14.01.2018 г. включително

Астрономия – до 15.01.2018 г. включително

Химия и опазване на околната среда – до 21.01.2018 г.

Биология и здравно образование – до 31.01.2018 г.

Техническо чертане – до 17.02.2018 г.


С
ЪСТЕЗАНИЯ
Математика 

 1. Зимен математически турнир  „Атанас Радев“ за ученици от VIII до XII клас, 19.01.-21.01.2018 г., гр. Ямбол
 2. Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученици от I до XII клас:

Областен кръг – 17.03.2018 г.
Национален кръг – 02.06.2018 г.
3. Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СУ с чуждоезиков профил, 23-25.03.2018 г., гр. Ловеч
4. Пролетни математически състезания, 30.03.2018- 01.04.2018 г.,V – VIII клас, гр. Русе  IX – XII клас, гр. Плевен
5.Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, 31.03.2018 г.
6. Математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас, 28.04.2018 г.
7. Математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученициот  IV клас, 09.06.2018 г.

​Информатика

 1. Национален есенен турнир по информатика – 24.11.- 26.11.2017 г., гр.Шумен
 2. Пролетни  състезания по информатика – 20.04.-22.04.2018 г., гр. ВеликоТърново
 3. Национален летен турнир по информатика – 08.06.-10.06.2018 г., гр.Пловдив

Информационни технологии

 1. Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон

Атанасов” – 02.12.-03.12.2017 г., гр. София
2.  Национално състезание по компютърни мрежи – 14.04.- 15.04.2018 г.,София
Математическа лингвистика
Национално     състезание    по    математическа    лингвистика,    26.01.     –
28.01.2018 г., гр. Пловдив

Физика
1. Есенно национално състезание по физика, 17.11. – 19.11.2017 г., РУО Варна
2. Национално състезание „Турнир на младите физици”, 26.01-28.01.2018 г., РУО – Враца
3. Пролетно национално състезание по физика, 09.03.-11.03.2018 г.,  РУО– Стара Загора

Химия и опазване на околната среда
Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап, 21.04.-22.04.2018 г., РУО – Ловеч

Природни науки и екология
Представяне и защита на проекти, 25.11.-26.11.2017 г., РУО – Кюстендил

Природни науки и екология
Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (химия, физика, биология) и география за ученици от VII клас, 09-10 юни 2018 г., РУО – София-град

Ключови компетентности по природни науки (физика, химия, биология),
02.12 – 03.12.2017 г., РУО – Плевен

Технологии
„Виртуално предприятие” – 13.04. – 14.04.2018 г., гр. София

Английски език
Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език:
Общински кръг – до 15.10.2017 г.
Областен кръг – до 22.10.2017 г.
Национален кръг – 11.11. – 12.11.2017 г., гр. Сливен

Английски език
Фестивал на авторска драматургия и театър на английски език:
Областен кръг – до 11.02.2018 г.
Национален кръг – 10.03. – 11.03.2018 г., гр. Ловеч

Немски език
Национален конкурс за театър на немски език в гр. Сливен, 26.04. – 28.04.2018 г.

Немски език
Национално състезание за написване на есе: Областен кръг – м.ноември 2017
Национален кръг – м март 2018, град София

Френски език
Национален конкурс за театър на френски език, април 2018 г.

Английски език, Френски език
Многоезично състезание:

Областен кръг – 21.10.2017 г.
Национален кръг – 25.11.2017 г., гр. Плевен

Религия
Национален конкурс „Бог е любов”, Областен кръг – до 02.04.2018 г. Национален кръг – юни 2018 г., Стара Загора

Музика
Национално състезание Музикална игра „Ключът на музиката“:
Областен кръг –  23.02.2018 г.
Национален кръг – 23.03.–25.03.2018 г., гр. Пловдив

ГРАФИК
за провеждане на националните състезания по професии
през учебната 2017-2018 година

СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОФЕСИИ – УЧИЛИЩЕН КРЪГ

НАЦИОНАЛНА ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
(състезания от № 1 и 2)

1. Състезание по приложна електроника „Мога и зная как” – до 02.03.2018 г.

2. Млади таланти в модата – до 23.01.2018 г.

3. Най-добра бизнес идея – до 28.02.2018 г.

4. Счетоводство – до 28.02.2018 г.

5. Панаир на УТФ Млад предприемач – 25-27.04.2018 г. гр. Пловдив

6. Национален преглед за млади изследователи Енергетика, икономика и математическо моделиране – до 10.03.2018 г.

Picture

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА „МОГА И ЗНАЯ КАК”
Дата: 22.02.2017г.
Начален час: 10,00часаУВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА
„МОГА И ЗНАЯ КАК” – учебна 2016/2017 година
ОРГАНИЗАТОР: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПАРТНЬОР: „ЕЛИМЕКС“  ТЪРГОВСКА ВЕРИГА
ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ, ИНСТРУМЕНТИ И ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА
УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО
В националното състезание „Мога и зная как” участват ученици от професионалните гимназии от цялата страна, обучаващи се по професиите от направления 523 – „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ и 481 –„Компютърни науки“ /Системно програмиране/.
Участниците в националното състезание са разделени в две възрастови групи:
І група: ученици от ІХ – Х клас;
ІІ група: ученици от ХІ – ХІІ клас.
Първи кръг – Училищен
Участват всички ученици, обучаващи се по професиите от направления:
523 – „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ и 481 – „Компютърни науки“ /Системно програмиране/, които са подали заявление за участие.
Училищният кръг се провежда в две части – теоретична, последвана от практическа. Всички състезатели, разпределени в двете възрастови групи, участват в първата теоретична част. След оценяването на конкурсните работи в теоретичната част до втората практическа част на училищния кръг се допускат учениците, класирани на първите 6 места във всяка от двете възрастови групи.
След изпълнението на практическата задача на база индивидуален резултат се
излъчват на училищно ниво по двама победители от всяка възрастова група. Тези ученици сформират двата училищни отбора, с които училището кандидатства за допускане до регионален кръг на националното състезание „Мога и зная как”.Втори кръг – Регионален
Регионалният кръг на състезанието „Мога и зная как” се провежда в три региона –
Варна, Пловдив и Габрово.Трети кръг – Национален
За участие в националния кръг на състезанието „Мога и зная как” се класират от
всеки регион по два отбора от всяка възрастова група.
Провежда се по определен график на МОН в рамките на Панорамата на
професионалното образование

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ”

 УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ“ се организира от МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, ДИРЕКЦИЯ „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ.
За участие в състезанието се допускат ученици от ХІ и XII клас. Състезанието се провежда в три кръга:
1. УЧИЛИЩЕН;
2. ПРЕДВАРИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И
3. НАЦИОНАЛЕН.УЧИЛИЩНИЯТ КРЪГ трябва да приключи до 28. 02. 2017 година. Провежда се на два етапа:
ПЪРВИ ЕТАП (индивидуално и анонимно участие) – писмено разработване и представянe на бизнес идеи. Всеки ученик/чка има право да разработи повече от една бизнес идея. Няма ограничение за максимален брой.Изисквания към разработките: Желаещите да участват трябва да представят на хартиен носител: 

 • описание на своята бизнес идея; обосновка на избора; целева група и стартови разходи, в обем до 2 страници, формат А 4;
 • визуално представяне на бизнес идеята – в обем 1 страница, формат А 4;
 • кратко резюме на бизнес идеята в обем до 6 машинописни реда;
 • ползвана литература и други източници.

За да се осигури анонимност при участието, оценяването и класирането за участие в следващия етап на състезанието, е необходимо всеки участник да:

 • попълни декларация за авторство (по образец – Приложение 1),
 • да я постави в малък плик и да го запечата;
 • да постави малкия запечатан плик заедно с разработката в голям плик;
 • да постави големия плик с разработката си в кутия с надпис „Най-добра бизнес идея” (Такава кутия е поставена в кабинет 108 по „Счетоводство“
 • Бизнес идеите, които не отговарят на изискванията се дисквалифицират.Краен срок за предаване на бизнес идеите 22.02.2017 година.

НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОФЕСИИ ПО КАЛЕНДАРА НА МОН 2019/2020

Picture

Дата и час на провеждане
СЪСТЕЗАНИЕ
Информация и записване при:
24.01.2020 г.
13:30 ч.
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО / УЧИЛИЩЕН КРЪГ/

УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО – ученици от XI клас на професионалните гимназии и средните училища, реализиращи обучение по икономически специалности.
ст. учител Костадинка Джагълова, уч. Марияна Керезиева
07.02.2020 г.
​13:30 ч.

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА“ / УЧИЛИЩЕН КРЪГ/ 

Училищният кръг ще се проведе в две категории:
           Категория 1: „Художествена скица“ на тема „Сезони“, изработена с цветни моливи, на офсетов картон (кадастрон) в мащаб 1:3 по шаблоните от Приложение 1 от Регламента  за провеждане на състезанието
Категория 2: „Сръчни ръце“ – изработване на външно пришит джоб – практическа задача за изработване на два джоба – от памучен плат и от сатен, като състезателните варианти са представени в Приложение 2 от Регламента за провеждане на състезанието.
Учениците се състезават индивидуално, като могат да кандидатстват само в една от двете категории.

гл. уч. Елена Иванова, ст. уч. Соня Воденова, ст.уч. Снежана Пачеджиева
I етап –
​​до 18.02.2020г.
II eтап – ​
до 25.02.2020 г.
НАЦИОНАЛНО ​СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ“ / УЧИЛИЩЕН КРЪГ/

УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО – Ученици от ХІ и XII клас на професионалните гимназии по икономика
Първи етап – писмено разработване и представяне на бизнес идеите
Втори етап – устно представяне и защита на бизнес идеите
ст. учители Златка Пейчева, Катя Бойкова,
учители Дафина Петакова, Надежда Илиева
20.02.2019 г.
​10:00 ч.
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ  „МОГА И ЗНАЯ КАК“ /УЧИЛИЩЕН КРЪГ/
ст. учители Красимира Байракова, Иван Ласин, Коце Кокошаров
22.02.2020 г.
11:00 ч. 
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ

Националното състезание по финансова грамотност е в един кръг. То се организира от Министерството на образованието и науката за учениците от  VIII до XII клас 
инж. Соня Кюлева – зам. дир. УПД
Трендафилка Джонгова – ръководител напр. ИКТ

ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ 2017/2018 ГОДИНАОЛИМПИАДА – ОБЩИНСКИ  КРЪГБългарски език и литература – 17.12.2017 г.Английски език –  до 14.01.2018 г.Немски език – до 31.01.2018 г. 

Руски език – до 14.01.2018 г.

Френски език – до 31.01. 2018 г.

Математика – до 22.12.2017 г.

Информатика – до 06.01.2018 г.

Информационни технологии – до 14.01.2018 г.

Математическа лингвистика – до 14.01.2018 г.

Философия – до 03.02.2018 г.

История и цивилизация – до 26.01.2018 г.

Гражданско образование – до 23.02.2018 г.

География и икономика –  до 21.01. 2018 г.

Физика – до 14.01.2018 г. включително

Астрономия – до 15.01.2018 г. включително

Химия и опазване на околната среда – до 21.01.2018 г.

Биология и здравно образование – до 31.01.2018 г.

Техническо чертане – до 17.02.2018 г.


С
ЪСТЕЗАНИЯ
Математика 

 1. Зимен математически турнир  „Атанас Радев“ за ученици от VIII до XII клас, 19.01.-21.01.2018 г., гр. Ямбол
 2. Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученици от I до XII клас:

Областен кръг – 17.03.2018 г.
Национален кръг – 02.06.2018 г.
3. Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СУ с чуждоезиков профил, 23-25.03.2018 г., гр. Ловеч
4. Пролетни математически състезания, 30.03.2018- 01.04.2018 г.,V – VIII клас, гр. Русе  IX – XII клас, гр. Плевен
5.Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, 31.03.2018 г.
6. Математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас, 28.04.2018 г.
7. Математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученициот  IV клас, 09.06.2018 г.

​Информатика

 1. Национален есенен турнир по информатика – 24.11.- 26.11.2017 г., гр.Шумен
 2. Пролетни  състезания по информатика – 20.04.-22.04.2018 г., гр. ВеликоТърново
 3. Национален летен турнир по информатика – 08.06.-10.06.2018 г., гр.Пловдив

Информационни технологии

 1. Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон

Атанасов” – 02.12.-03.12.2017 г., гр. София
2.  Национално състезание по компютърни мрежи – 14.04.- 15.04.2018 г.,София
Математическа лингвистика
Национално     състезание    по    математическа    лингвистика,    26.01.     –
28.01.2018 г., гр. Пловдив

Физика
1. Есенно национално състезание по физика, 17.11. – 19.11.2017 г., РУО Варна
2. Национално състезание „Турнир на младите физици”, 26.01-28.01.2018 г., РУО – Враца
3. Пролетно национално състезание по физика, 09.03.-11.03.2018 г.,  РУО– Стара Загора

Химия и опазване на околната среда
Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап, 21.04.-22.04.2018 г., РУО – Ловеч

Природни науки и екология
Представяне и защита на проекти, 25.11.-26.11.2017 г., РУО – Кюстендил

Природни науки и екология
Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (химия, физика, биология) и география за ученици от VII клас, 09-10 юни 2018 г., РУО – София-град

Ключови компетентности по природни науки (физика, химия, биология),
02.12 – 03.12.2017 г., РУО – Плевен

Технологии
„Виртуално предприятие” – 13.04. – 14.04.2018 г., гр. София

Английски език
Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език:
Общински кръг – до 15.10.2017 г.
Областен кръг – до 22.10.2017 г.
Национален кръг – 11.11. – 12.11.2017 г., гр. Сливен

Английски език
Фестивал на авторска драматургия и театър на английски език:
Областен кръг – до 11.02.2018 г.
Национален кръг – 10.03. – 11.03.2018 г., гр. Ловеч

Немски език
Национален конкурс за театър на немски език в гр. Сливен, 26.04. – 28.04.2018 г.

Немски език
Национално състезание за написване на есе: Областен кръг – м.ноември 2017
Национален кръг – м март 2018, град София

Френски език
Национален конкурс за театър на френски език, април 2018 г.

Английски език, Френски език
Многоезично състезание:

Областен кръг – 21.10.2017 г.
Национален кръг – 25.11.2017 г., гр. Плевен

Религия
Национален конкурс „Бог е любов”, Областен кръг – до 02.04.2018 г. Национален кръг – юни 2018 г., Стара Загора

Музика
Национално състезание Музикална игра „Ключът на музиката“:
Областен кръг –  23.02.2018 г.
Национален кръг – 23.03.–25.03.2018 г., гр. Пловдив

ГРАФИК
за провеждане на националните състезания по професии
през учебната 2017-2018 година

СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОФЕСИИ – УЧИЛИЩЕН КРЪГ

НАЦИОНАЛНА ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
(състезания от № 1 и 2)

1. Състезание по приложна електроника „Мога и зная как” – до 02.03.2018 г.

2. Млади таланти в модата – до 23.01.2018 г.

3. Най-добра бизнес идея – до 28.02.2018 г.

4. Счетоводство – до 28.02.2018 г.

5. Панаир на УТФ Млад предприемач – 25-27.04.2018 г. гр. Пловдив

6. Национален преглед за млади изследователи Енергетика, икономика и математическо моделиране – до 10.03.2018 г.

Picture

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА „МОГА И ЗНАЯ КАК”
Дата: 22.02.2017г.
Начален час: 10,00часаУВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА
„МОГА И ЗНАЯ КАК” – учебна 2016/2017 година
ОРГАНИЗАТОР: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПАРТНЬОР: „ЕЛИМЕКС“  ТЪРГОВСКА ВЕРИГА
ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ, ИНСТРУМЕНТИ И ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА
УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО
В националното състезание „Мога и зная как” участват ученици от професионалните гимназии от цялата страна, обучаващи се по професиите от направления 523 – „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ и 481 –„Компютърни науки“ /Системно програмиране/.
Участниците в националното състезание са разделени в две възрастови групи:
І група: ученици от ІХ – Х клас;
ІІ група: ученици от ХІ – ХІІ клас.
Първи кръг – Училищен
Участват всички ученици, обучаващи се по професиите от направления:
523 – „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ и 481 – „Компютърни науки“ /Системно програмиране/, които са подали заявление за участие.
Училищният кръг се провежда в две части – теоретична, последвана от практическа. Всички състезатели, разпределени в двете възрастови групи, участват в първата теоретична част. След оценяването на конкурсните работи в теоретичната част до втората практическа част на училищния кръг се допускат учениците, класирани на първите 6 места във всяка от двете възрастови групи.
След изпълнението на практическата задача на база индивидуален резултат се
излъчват на училищно ниво по двама победители от всяка възрастова група. Тези ученици сформират двата училищни отбора, с които училището кандидатства за допускане до регионален кръг на националното състезание „Мога и зная как”.Втори кръг – Регионален
Регионалният кръг на състезанието „Мога и зная как” се провежда в три региона –
Варна, Пловдив и Габрово.Трети кръг – Национален
За участие в националния кръг на състезанието „Мога и зная как” се класират от
всеки регион по два отбора от всяка възрастова група.
Провежда се по определен график на МОН в рамките на Панорамата на
професионалното образование

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ”

 УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ“ се организира от МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, ДИРЕКЦИЯ „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ.
За участие в състезанието се допускат ученици от ХІ и XII клас. Състезанието се провежда в три кръга:
1. УЧИЛИЩЕН;
2. ПРЕДВАРИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И
3. НАЦИОНАЛЕН.УЧИЛИЩНИЯТ КРЪГ трябва да приключи до 28. 02. 2017 година. Провежда се на два етапа:
ПЪРВИ ЕТАП (индивидуално и анонимно участие) – писмено разработване и представянe на бизнес идеи. Всеки ученик/чка има право да разработи повече от една бизнес идея. Няма ограничение за максимален брой.Изисквания към разработките: Желаещите да участват трябва да представят на хартиен носител: 

 • описание на своята бизнес идея; обосновка на избора; целева група и стартови разходи, в обем до 2 страници, формат А 4;
 • визуално представяне на бизнес идеята – в обем 1 страница, формат А 4;
 • кратко резюме на бизнес идеята в обем до 6 машинописни реда;
 • ползвана литература и други източници.

За да се осигури анонимност при участието, оценяването и класирането за участие в следващия етап на състезанието, е необходимо всеки участник да:

 • попълни декларация за авторство (по образец – Приложение 1),
 • да я постави в малък плик и да го запечата;
 • да постави малкия запечатан плик заедно с разработката в голям плик;
 • да постави големия плик с разработката си в кутия с надпис „Най-добра бизнес идея” (Такава кутия е поставена в кабинет 108 по „Счетоводство“
 • Бизнес идеите, които не отговарят на изискванията се дисквалифицират.Краен срок за предаване на бизнес идеите 22.02.2017 година.