ПРИЕМ

Home / ПРИЕМ

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
​след завършен VII клас

 

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНИЯТА

 

 Електронно на priem.mon.bg

/инструкции при онлайн кандидатстване/

или

на място в НПГ “Димитър Талев” на адрес: бул. “Гоце Делчев” №36 

 

Работно време на служителите, които приемат, въвеждат заявления да бъде, както следва:

 

 • За участие в  първи етап на класиране:

05.07.2022 г. (вторник) – от 08:00 до 18:00 часа

06.07.2022 г. (сряда) – от 08:00 до 18:00 часа

07.07.2022 г. (четвъртък) – от 08:00 до 18:00 часа

 

 • За записване на приетите ученици на първи етап на класиране/ За подаване на заявление за участие във втори етап на класиране:

13.07.2022 г. (сряда) – от 08:00 до 18:00 часа

14.07.2022 г. (четвъртък) – от 08:00 до 18:00 часа

15.07.2022 г. (петък) – от 08:00 до 18:00 часа

 

 • За участие в трети етап на класиране:

26.07.2022 г. (вторник)  и 27.07.2022 г. (сряда) – от 08:00 до 18:00 часа.

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • заявление, което се подава от ученика в присъствие на родител (по образец на място);
 • свидетелство за основно образование (оригинал/копие);
 • медицинско свидетелство издадено от общопрактикуващия лекар на ученика;

*Документите се подават от учениците в присъствието на техен родител

  

 


ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
​след завършен Х клас

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ: 13

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН Х КЛАС 

на място в НПГ “Димитър Талев”

адрес: гр. Гоце Делчев, бул. “Гоце Делчев” №36.

 •  Приемане на заявления за участие в приема:

19.07.2022 г. (вторник) – от 08:00 до 18:00 часа

20.07.2022 г. (сряда) – от 08:00 до 18:00 часа

 • Записване на приетите ученици и подаване на заявления за втори етап на класиране:

22.07.2022 г. (петък)  и 25.07.2022 г. (понеделник) от 08:00 до 18:00 часа.

 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране:

27.07.2022 г. (сряда)  и 28.07.2022 г. (четвъртък) от 08:00 до 18:00 часа.

 • Приемане на заявления за трети етап на класиране:

 01.08.2022 г. (понеделник) от 08:00 до 18:00 часа.

 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране:

      03.08.2022 г. (сряда)  и 04.08.2022 г. (четвъртък) от 08:00 до 18:00 часа.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средното образование (оригинал/копие);
 • медицинско свидетелство издадено от общопрактикуващия лекар на ученика (оригинал/копие);Pages: 1 2 3