ПРИЕМ

Home / ПРИЕМ

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
​след завършен VII клас

НАЧАЛО НА КАМПАНИЯТА: 05 юли 2023 г.

 


ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНИЯТА

 Електронно на priem.mon.bg

/инструкции при онлайн кандидатстване/

или

на място в НПГ “Димитър Талев” на адрес: бул. “Гоце Делчев” №36 

 

Работно време на служителите, които приемат, въвеждат заявления да бъде, както следва:

 

 • За участие в  първи етап на класиране:

05.07.2023 г. (сряда) – от 08:00 до 18:00 часа

06.07.2023 г. (четвъртък) – от 08:00 до 18:00 часа

07.07.2023 г. (петък) – от 08:00 до 18:00 часа

 

 • За записване на приетите ученици на първи етап на класиране/ За подаване на заявление за участие във втори етап на класиране:

13.07.2023 г. (четвъртък) – от 08:00 до 18:00 часа

14.07.2023 г. (петък) – от 08:00 до 18:00 часа

17.07.2023 г. (понеделник) – от 08:00 до 18:00 часа

 

 • За участие в трети етап на класиране:

26.07.2023 г. (сряда)  и 27.07.2023 г. (четвъртък) – от 08:00 до 18:00 часа.

 

 • За участие в четвърти етап на класиране:

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране: 07.08. – 08.08.2023 г.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране: до 10.08.2023 г.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране: 11.08. – 14.08.2023 г.

 • Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране: до 16.08.2023 г.
 • Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап: Определя се от директора, но не по-късно от 10.09.2023 г.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • заявление, което се подава от ученика в присъствие на родител (по образец на място);
 • свидетелство за основно образование (оригинал/копие);
 • медицинско свидетелство издадено от общопрактикуващия лекар на ученика;

*Документите се подават от учениците в присъствието на техен родител

 


ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
​след завършен Х клас

НАЧАЛО НА КАМПАНИЯТА: 18 юли 2023 г.

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН Х КЛАС 

на място в НПГ “Димитър Талев”

адрес: гр. Гоце Делчев, бул. “Гоце Делчев” №36.

 •  Приемане на заявления за участие в приема:

18.07.2023 г. (вторник) – от 08:00 до 18:00 часа

19.07.2023 г. (сряда) – от 08:00 до 18:00 часа

 • Записване на приетите ученици и подаване на заявления за втори етап на класиране:

21.07.2023 г. (петък)  и 24.07.2023 г. (понеделник) от 08:00 до 18:00 часа.

 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране:

26.07.2023 г. (сряда)  и 27.07.2023 г. (четвъртък) от 08:00 до 18:00 часа.

 • Приемане на заявления за трети етап на класиране:

 31.07.2023 г. (понеделник) от 08:00 до 18:00 часа.

 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране:

      02.08.2023 г. (сряда)  и 03.08.2023 г. (четвъртък) от 08:00 до 18:00 часа.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средното образование (оригинал/копие);
 • медицинско свидетелство издадено от общопрактикуващия лекар на ученика (оригинал/копие);

 

Pages: 1 2 3