ДЗИ И НВО

Home / ДЗИ И НВО
Дейност ​ Срок
Подаване на заявления за явяване на изпит по Чужд език и оценяване на дигитални компетентности 01.02. – 16.02. 2024 г.
Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО до 07.06. 2024 г.
Оценяване на изпитните работи от НВО 13.06. – 21.06. 2024 г.
Обявяване на резултатите от НВО до 28.06. 2024 г.


ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

Зрелостниците могат да полагат изпити за валидиране на компетентности по реда на допълнителните матури.

Резултатът от всеки успешно положен изпит за валидиране на компетентности се отразява в отделен документ – удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет по реда на допълнителните ДЗИ, а не в дипломата за средно образование.

Желаещите трябва да подадат заявление до началника на регионалното управление на образованието.

СРОКЪТ за подаване на заявления за валидиране е до 21.02.2024 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ: СВАЛИ ТУК

От предстоящата сесия май-юни 2023 г. на изпити за валидиране на компетентности могат да се явяват и зрелостници, които са изучавали учебен предмет като общообразователен, а не като профилиращ, но искат да валидират компетентностите си по профилиращия предмет. При валидиране върху учебното съдържание за придобиване на профилирана подготовка, възможни за избор са всички предмети, по които се провежда ДЗИ (профилирана подготовка), включително български език и литература.

Възможни за полагане на изпити за валидиране на компетентности по реда на допълнителните ДЗИ са следните предмети:
БЕЛ (ООП); БЕЛ (ПП)
Математика (ООП); Математика (ПП)
История и цивилизации (ПП); География и икономика (ПП); Философия (ПП); Биология и здравно образование (ПП); Химия и опазване на околната среда (ПП); Физика и астрономия (ПП)
Информационни технологии (ПП); Информатика (ПП)
Предприемачество (ПП); Музика (ПП); Изобразително изкуство (ПП)
Английски език (ПП – В1.1); Английски език (ПП – В1); Английски език (ПП – В2); Английски език (ООП – А2); Английски език (ООП – В1.1); Английски език (ООП – В1); Английски език (ООП – В2.1)
Немски език (ПП – В1.1); Немски език (ПП – В1); Немски език (ПП – В2); Немски език (ООП – А2); Немски език (ООП – В1.1); Немски език (ООП – В1); Немски език (ООП – В2.1)
Френски език (ПП – В1.1); Френски език (ПП – В1); Френски език (ПП – В2); Френски език (ООП – А2); Френски език (ООП – В1.1); Френски език (ООП – В1); Френски език (ООП – В2.1)
Испански език (ПП – В1.1); Испански език (ПП – В1); Испански език (ПП – В2); Испански език (ООП – А2); Испански език(ООП – В1.1); Испански език (ООП – В1); Испански език (ООП – В2.1)
Италиански език (ПП – В1.1); Италиански език (ПП – В1); Италиански език (ПП – В2); Италиански език (ООП – А2); Италиански език(ООП – В1.1); Италиански език (ООП – В1); Италиански език (ООП – В2.1)
Руски език (ПП – В1.1); Руски език (ПП – В1); Руски език (ПП – В2); Руски език (ООП – А2); Руски език(ООП – В1.1); Руски език (ООП – В1); Руски език (ООП – В2.1)