КОМИСИЯ И МО

Home / КОМИСИЯ И МО

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Методически обединения в НПГ за учебната 2021-2022 година

Училищни комисии в НПГ за учебната 2021-2022 година

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Методически обединения в НПГ за учебната 2020-2021 година

Училищни комисии в НПГ за учебната 2020-2021 година


УЧЕБНА 219/2020 ГОДИНА

Училищни комисии в НПГ за учебната 2020-2021 година