ИСТОРИЯ

Home / ИСТОРИЯ

Път през годините
На 12.03.1965 г. със заповед № 876 на Комитета по машиностроене се разкрива професионално-техническо училище по електропромишленост.

 • Наредба определя приема на 6 паралелки по специалностите – “Монтьор на съобщителна техника” – 105 ученика, “Шлосер матричар” – 70 ученика и “Стругар” – 35 ученика;
 • В училището работят 2 души ръководен персонал, 12 учители и 7 души друг персонал
 • Училището се помещава в сградата на ПГ, сградата на шевкооп , където се оборудват стругарски и шлосерни работилници и в тогавашната школа за активисти се разполагат слаботоковите работилници.
 • На 26 март 1967 г. е направена първата копка и тържество послучай започване на строителството на училищната сграда.
 • На 5 юли 1967 г. със заповед № 1209 на Министерство на машиностроенето, училището прераства в средно професионално-техническо (СПТУ по електропромишленост)
 • На 15 септември 1970 г. тържествено се открива красивият архитектурен училищен комплекс.
 • 15.09.1976 г. е направен прием на 2 паралелки във вечерен техникум над средно образование по специалностите “Радиотехника и телевизия” и “Технология на машиностроенето”
 • 04.07.1976 г.  се провежда приемен изпит на ученици завършили 8 клас за постъпване в І курс на новооткритата паралелка техникум по специалността “Радио и телевизия” с 4 годишен курс на обучение.
 • През 1977/78 учебна година приема става 2 паралелки техникум
 • 01.09.1983 г. е открит учебно-професионален комплекс УПК. Приети са 2 паралелки ученици завършили 10 клас по специалностите “Монтьор на радиотелевизионна апаратура” и “Стругарофрезист”.
 • М. Юли 1987 г. Със заповед №РД 14-18 на МНП училището се трансформира от СПТУ в Техникум по електротехника.
 • 15.09.1991 г. е приета една паралелка ученици завършили 7 клас със засилено изучаване на немски език по специалността “Електронна техника”
 • През 1993г. за първи път се прави прием на ученици по специалността “Икономика на промишлеността” с конкурсен изпит по  математика

През 1995/6 г. се извършва прием и по втора икономическа специалност  –
​   Бизнес администрация

 • През 2001г. е осъществен прием по икономическата специалност “Стопански мениджмънт” с интензивно изучаване на английски език и с прием след 7-ми клас, с конкурсен изпит по математика.
 • През 2001/2002 учебна година, по инициатива на “Пирин-Текс”ЕООД, ”Вента”ООД съгласувано с МОН, в техникума се организира обучение по специалностите: “Технология на облеклото” и “ Моделиране и конструиране на облекло от текстил”
 • ДО СЕГА…
  На основание Заповед № РД-09-332 от 07.04.2003 г на МОН Техникум по електротехника – гр. Гоце Делчев се преименува в НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ДИМИТЪР ТАЛЕВ”.