ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Home / ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Вътрешни правила за организиране и провеждане на дейностите по интереси в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година


КЛУБ “РОБОТИКА”

Избирай клуб “Роботика” вие:

 • Участвате в подготовката за тематични регионални и национални състезания;
 • Организиране на училищни и други инициативи в професионално направление “Техника”;
 • Придобивате специфични знания, умения и компетентности за проектиране и програмиране на автоматизирани и роботизирани системи;

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ:


КЛУБ “СТАТИСТИКА”

Избирай слуб “Статистика” вие ще придобиете знания и умения:

 • Боравете със статистическа информация;
 • Анализиране на статистическа информация;
 • Интерпретиране на статистическа информация;

ДЕЙНОСТИ:

За пета поредна година НПГ „Д.Талев“ участва в предизвикателството „Европейска олимпиада по статистика за ученици“. Тази година училището се представи от двадесет и седем екипа, в които се включиха ученици от 8 до 12 клас от направление „Икономика и туризъм“, а техен ментор е старши учител Катя Бойкова. В първия етап от националния кръг на олимпиадата учениците трябваше да решат три теста, всеки от които съдържаше по 10 въпроса, в следните направления: Основни знания по статистика; Използване на официалните източници на статистически данни;Интерпретиране на статистически отчети. За всеки посочен грешен отговор се отнемат 0,33 точки, а за верен отговор се дава по 1 точка. Оценката от първият етап се включва в крайната оценка с тегло 25%. Всички екипи са класирани до участие във втори кръг с резултати над 7 точки от максимум 10. Най-добри резултати от категория ученици от 8-9 клас са постигнали екип НПГ9 –Сабрина Чаушева; Василена Гинчева и Нелина Чинарска– 9,56 точки от максимум 10. Надяваме се да продължим доброто си представяне и на втория етап от Европейската олимпиада по статистика за ученици.Ето какво сподели старши учител Катя Бойкова, която подготви отборите за състезанието:- Като ментор изказвам своята благодарност към учениците за проявения интерес, за доверието към мен и за достойното представяне! Удоволствие е да работя с ученици като вас и заедно да участваме в това предизвикателство!


КЛУБ “E.S.C.”

Избирайки клуб “Enlish skills and competences” вие ще:

 • Развивате своите умения и езикови компетентности на учениците;
 • Подготовяте успешно за участия в езикови състезания и олимпиади;
 • Участвате активно в организирането и изпълнението на тематични училищни и извънучилищни инициативи;

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ:


КЛУБ “VOYAGE”

Избирайки клуб “Voyage” вие ще:

 • Организирате събития в туристическата индустрия;
 • Иницииране и участия в състезания по туризъм на регионално ниво;
 • Усвоявате допълнителни знания, умения и компетентности в различните туристически браншове;

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ:КЛУБ “ЖУРНАЛИСТ”

Избирайки клуб “Журналист” вие ще:

 • Формиранете висока медийна компетенстност, гражданско отношение и критическо мислене;
 • Участвате в създаването на репортажи за училищния живот;
 • Организирате тематични инициативи;

ДЕЙНОСТИ:

Десетокласничките Катрин Петкова и Мария Гудева от клуб „ Журналист“, с ръководител г-жа Елена Търтова, получават голямата награда за колективно участие с журналистически материали – секция „Интервюта“ на Деветия ученически журналистически конкурс „Григор Попов“. Катрин Петкова спечели и второ място за индивидуално участие с видеоинтервю. Така наградите за журналистическата дейност в НПГ стават общо четири. Темата на тазгодишния конкурс бе „ Светът под лупа“. Критериите за оценка включват : умение на участниците да откриват новината и да я отразяват в медийното пространство; умение за селекция на събитията при създаване на журналистически текстове; умение за употреба на журналистически изразни средства в съответния раздел и жанр; единство между композиционно оформление и съдържание на творбата,свързано със спецификата на избрания жанр.Целите на конкурса са: Популяризиране личността на Григор Попов.Провокиране на участниците да наблюдават света около себе си, да пишат по всички теми и проблеми, които ги вълнуват, излагайки личностна позиция. Повишаване интереса на учениците към творческа, изследователска, събирателска и краеведческа дейност. Популяризиране на добрите новини, възпитаване в социална и гражданска ангажираност, отстояване на позиция, универсалните човешки ценности -доброта, човечност, милосърдие, съпричастност.Церемонията по награждаване ще се състои на 11.06.2021г.


КЛУБ “УЧЕБНА КОМПАНИЯ”

Избирайки клуб “Учебна компания” вие ще:

 • Извършване практически обучения по предприемачество;
 • Придобиете знания за ролята на бизнеса в нашето общество чрез практически опит;
 • Организирате и развиете учебна фирма;
 • Изучавате основата на свободното пазарно стопанство и как оперират фирмите и др.;

ДЕЙНОСТИ:

Учениците от клуб по интереси „Учебна компания“ към НПГ „Димитър Талев“ осъществиха своята първа от поредица срещи с ментор от бизнеса.
Със съдействието на JA България, Борислав Тодоров, финансист и специалист по финансово-правна теория и икономическа практика, изслуша с интерес идеите на учениците, работещи активно в своите виртуални учебни компании. С интересни насоки и конкретни предложения премина дискусията, която допринесе за успешното предаване на опит от страна на ментора към учениците. Те от своя страна изненадаха г-н Тодоров със своите предприемачески идеи за развитие на бизнес в областта на производството и услугите.

КЛУБ “ИНОВАТИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”

Избирайки клуб „Иновативно предприятие“ вие ще:

 • Разработвате собствени идеи за социален и друг вид бизнес.
 • Участвате в състезание за прилагане на InnoSchool обучителна система – Социална предприемаческа идея.
 • Участвате в регионални и национални състезания.

ДЕЙНОСТИ:

Тестване на уеб-базирано приложение InnoSchool – нова версия на обучителната игра по Социално предприемачество, с  учениците на НПГ „Димитър Талев“: Димитрина Донкова и Ерай Нафузчи – 11а клас, Мария Михайлова и Добромира Пандева – 10в клас и техният преподавател старши учител  Златка Пейчева, организирано от Business Incubator – Gotse Delchev и InnoSchool – 16.12.2021г.

Обучителната система InnoSchool продължава да се развива и скоро новата платформа ще е достъпна за всички средни училища.


КЛУБ “УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ”

Избирайки клуб “Ученически парламент” вие ще:

 • Работите по проекти свързани с работата на педагогическия съвет;
 • Развивате училищните традиции;
 • Организирате и провеждате разнообразни инициативи в училище и др.;

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ:


КЛУБ „СРЕД ПРИРОДАТА“

Избирайки клуб „Сред природата“ вие ще:

 • Посетите природни обекти, намиращи се в околностите на гр. Гоце Делчев;
 • Получите удовлетворение от непосредствения контакт с природата и ще се осмисли свободното ви време;
 • Формирате екологична култура, екологично съзнание и поведение за опазване на природата;

ДЕЙНОСТИ:


Участието в клуб „Сред природата“ ви гарантира участието в разнообразни дейности:

 • Организиране на туристически походи свързани с опознаване на родния край – вр. Св. св. Константин и Елена, Сирнишка скала, с. Делчево, параклис „Възнесение Господне“, Делчевски водопад; местност Момина кула
 • Организиране на туристически походи с учебна цел – Изучаване на езиковите знаци на природата; Богатствата в родния край. Вековни дървета в района на гр. Гоце Делчев; Разнообразието в природата; Еко туризъм; Следи, които оставяме в природата; Културно исторически туризъм.
 • Организиране на дейности свързани с отбелязване на международни и световни дни свързани с опазване на природата – 22. III. – Световен ден на водата; 1-7. IV. – Седмица на гората; 22. IV. – Международен ден на Земята; 5. VI. – Световен ден на околната среда

КЛУБ „АТЕЛИЕ- ПРОВОКАЦИЯ“

Избирайки клуб „Ателие-Провокация“ вие ще:

 • Формирате умения за преобразяване на старите дрехи, които започват нов живот.
 • Формирате на умения за изработване на модерни, стилни и с интересна визия дрехи.
 • Ще развиете въображението и сръчността си.

ДЕЙНОСТИ:

Участието в клуба дава възможност за проява на креативност и модераторство при трансформацията на непотребни,стари дрехи в нови иновативни продукти, актуални за времето си.


КЛУБ „УЧИЛИЩЕН ТЕАТЪР“

Избирайки клуб „Училищен театър“ вие ще:

 • Взимате активно участие в училищния живот;
 • Бъдете въведени в театралното изкуство
 • Имате възможност да изразявате себе си чрез фактическото включване в театралното приключение;

ДЕЙНОСТИ:

ДИПЛОМ от 13-ти Национален студентски фестивал на изкуствата( 19-30 октомври ), са наградени учителите /Мариана Малакова, Елена Търтова, Фатме Мустафова, Костадинка Караиванова, Екатерина Франгава/ и учениците, създатели на спектакъла „ Кръстопът“ , по мотиви от романа на Димитър Талев „ Самуил, цар български“ . Форумът, организиран от ЮЗУ „ Неофит Рилски“ , Факултет по изкуствата, се проведе дистанционно.