Дни на отворените врати 2023

Home / Дни на отворените врати 2023

Галерия от гостуването в НПГ на седмокласниците от основноте училища в района

Галерия от гостуването в НПГ на седмокласниците от Второ основно училище “Гоце Делчев” гр.Гоце Делчев

Галерия от гостуването в НПГ на седмокласниците от Трето основно училище “Братя Миладинов” гр.Гоце Делчев

Гостуване на седмокласниците от Първо основно училище “Св.Св. Кирил и Методий” гр.Гоце Делчев