ДКИ

Home / ДКИ

ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ – ДКИ

 

Учебна 2023/2024 година

Комисии за подготовка, организиране и провеждане на изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация

Заповед за провеждане на държавните зрелостни изпити/държавните изпити за придобиване на професионална квалификация

Заповед за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация


Учебна 2022/2023 година

Комисии за подготовка, организиране и провеждане на изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация

Заповед за провеждане на държавните зрелостни изпити/държавните изпити за придобиване на професионална квалификация

Заповед за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация


Учебна 2021/2022 година

ВАЖНО!!! Подаването на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК сесия август-септември 2022 г. ще се състои в периода 27.06.-08.07.2022 г.