ДКИ

Home / ДКИ

ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ – ДКИ

 

Учебна 2022/2023 година

Комисии за подготовка, организиране и провеждане на изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация

Заповед за провеждане на държавните зрелостни изпити/държавните изпити за придобиване на професионална квалификация

Заповед за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация


Учебна 2021/2022 година

ВАЖНО!!! Подаването на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК сесия август-септември 2022 г. ще се състои в периода 27.06.-08.07.2022 г.

 


Учебна 2020/2021 година

Национални изпити програми  

за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация 2020/2021

Национална изпитна програма за професия: Организация на туризма и свободното време

Национална изпитна програма за професия: Оперативен счетоводител

Национална изпитна програма за професия: Сътрудник в малък и среден бизнес

Национална изпитна програма за професия: Техник на компютърни системи

Национална изпитна програма за професия: ЕлектротехникВАЖНО ВЪВ ВРЪЗКА С ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ- СЕСИЯ М.СЕПТЕМВРИ 2020 г.

Изпитите по теория /на 10.09.2020г./ и практика /08. и 09.09.2020г/ за XII клас са с начален час 8 : 00 ч. Всички зрелостници в 7:15 ч. да бъдат пред ученическия вход на училището! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с лични предпазни средства / маска / и документ за самоличност!

ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ – ДКИ

Учебна 2019/2020 година

Разпределение на зрелостниците по зали за провеждане на изпит по теория на професията за придобиване на втора и трета степен на професионалната квалификация

ГРАФИК на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация през учебната 2019/2020 година

Заповед за промяна на датите за провеждане на държавните изпити по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

ЗАПОВЕД ЗА провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация 

ГРАФИК на дейностите за организация, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на втори и трета степен на професионална квалификация през учебната 2019/2020 година – за сесии ЯНУАРИ 2020 г., ЮНИ-ЮЛИ 2020 г., СЕПТЕМВРИ 2020 г.


Учебна 2018/2019 година

ЗАПОВЕД ЗА провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация 

СЕСИЯ ЯНУАРИ 2019 г. – ГРАФИК на дейностите за организация, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на втори и трета степен на професионална квалификация

СЕСИЯ ЮНИ-ЮЛИ 2019 г. – ГРАФИК на дейностите за организация, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на втори и трета степен на професионална квалификация

СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ 2019 г. – ГРАФИК на дейностите за организация, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на втори и трета степен на професионална квалификация


Учебна 2017/2018 година

ЗАПОВЕД ЗА провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация и ГРАФИК на дейностите за организация, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на втори и трета степен на професионална квалификация

септември 2017 г.


ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА – ІІ и ІІІ СПК
на 08.09.2017
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО
КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ


ІИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА – ІІІ СПК
на
 11.09 и 12.09.2017 г.
ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО
КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИСЕСИЯ
юни 2017 г.

ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА – ІІІ СПК
на 09.06.2017
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО
КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

>> Разпределение на зрелостниците по зали за провеждане на изпит по теория на професията и специалността за придобиване на ТРЕТА степен на професионална квалификация


ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА – ІІ СПК
на 07.06 и 08.06.2017 г.

>> Разпределение на зрелостниците за провеждане на изпит по практика на професията и специалността за придобиване на  ВТОРА степен на професионална квалификация на 07.06 и 08.06.2017 г. – специалност “Малък и среден бизнес”

>> Разпределение на зрелостниците за провеждане на изпит по практика на професията и специалността за придобиване на  ВТОРА степен на професионална квалификация на 07.06 и 08.06.2017 г. – специалност “Производство на облекло от текстил” и “Машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост”

>> Разпределение на зрелостниците за провеждане на изпит по практика на професията и специалността за придобиване на  ВТОРА степен на професионална квалификация на 07.06 и 08.06.2017 г. – специалност “Промишлена електроника”


ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА – ІІ СПК
на 06.06.2017
МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС
ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ШЕВНАТА И ОБУВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

>> Разпределение на зрелостниците по зали за провеждане на изпит по теория на професията и специалността за придобиване на втора степен на професионална квалификация


ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА
на 01.06 и 02.06.2017 г.


>> Разпределение на зрелостниците за провеждане на изпит по практика на професията и специалността за придобиване на  трета степен на професионална квалификация на 01.06 и 02.06.2017 г. – специалност “Организация на туризма и свободното време”

>> Разпределение на зрелостниците по групи за провеждане на изпит по практика на професията и специалността за придобиване на  трета степен на професионална квалификация на 01.06 и 02.06.2017 г. – специалност “Оперативно счетоводство”

>> Разпределение на зрелостниците за провеждане на изпит по практика на професията и специалността за придобиване на  трета степен на професионална квалификация на 01.06 и 02.06.2017 г. – специалност “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

>> Разпределение на зрелостниците за провеждане на изпит по практика на професията и специалността за придобиване на  трета степен на професионална квалификация на 01.06 и 02.06.2017 г. – специалност “Компютърна техника и технологии”

>> График на дейностите

>> Заповед за дати за провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията2016 г.


График за запознаване на зрелостниците с рецензията на изпитната работа 


Разпределение на зрелостниците по зали за провеждане на изпит по теория на професията за придобиване на ВТОРА СТЕПЕН на професионална квалификация на 07.06.2016 г.

Разпределение на зрелостниците по зали за провеждане на изпит по теория на професията за придобиване на ВТОРА СТЕПЕН на професионална квалификация на 10.06.2016 г.

Разпределение на зрелостниците за провеждане на изпит по практика на специалност “Организация на туризма и свободното време”

Разпределение на зрелостниците за провеждане на изпит по практика на специалност “Оперативно счетоводство”

Разпределение на зрелостниците за провеждане на изпит по практика на специалност “Малък и среден бизнес”

Разпределение на зрелостниците за провеждане на изпит по практика на специалност “Конструиране и моделиране на облекло от текстил”

Разпределение на зрелостниците за провеждане на изпит по практика на специалност “Производство на облекло от текстил”

Разпределение на зрелостниците за провеждане на изпит по практика на специалност “Компютърна техника и технологии”

Разпределение на зрелостниците за провеждане на изпит по практика на специалност “Промишлена електроника”

ГРАФИК
За дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация през учебната 2015/2016 година
СЕСИЯ ЮНИ 2016 г.

Picture

НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ
за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 – 2014 г.СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

812 ПЪТУВАНИЯ, ТУРИЗЪМ И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
8120101 Организация на туризма и свободното време

344 СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ
3440301 Счетоводна отчетност

345 СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ
3450501 Малък и среден бизнес

523 ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ
5230501 Компютърна техника и технологии
5230401 Промишлена електроника

542 ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ
5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил
5420501 Производство на облекло от текстил

График за провеждане на изпити за придобиване степен на професионална квалификация – юнска сесия 2015 г. >>