БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА

Home / БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА

НПГ “Димитър Талев” посреща бизнеса в час по туризъм

Под надслов Хотелиерството в час протече днешният открит урок пред ученици от 10-ти клас, обучаващи се в специалност „Организация на туризма и свободното време“. Целта на събитието бе затвърждаване и обединяване на теоретични и практически знания и умения в областта на хотелиерството.
Хотелиерът-собственик, Виолета Петканина, запозна учениците със своите задължения и ежедневни предизвикателства, дискутирайки с тях необходимите действия в екстремни условия на продължително натоварване. Учениците изложиха пред управителя своите виждания и изучавани методи за вземане на управленски хотелиерски решения в казусни ситуации.
Мнението на гост – професионалиста в днешния час е, че подготовката и знанията, които се придобиват в училище, са от фундаментално значение за бъдещо кариерно развитие. Тя допълни, че бизнесът и училището заедно изграждат привлекателна работна среда и работят за промяна в обществените нагласи.
Споделената от бизнеса информация, касаеща спецификата на комуникативните и управленски умения на един ръководител, бе изключително ценна за бъдещите туристически кадри. Учебното занятие приключи с оживена дискусия, в която възпитаниците на НПГ се включиха с интерес и любопитство.
Корелацията бизнес-образование не само разшири кръгозора на учениците, но и провокира интереса им към професионално развитие в сферата на туризма. Десетокласниците генерираха идеи за иновативни решения за работа с нови технологии и подходи за справяне с капризни клиенти. Вниманието им бе насочено към завишаване на стандартите в качеството на хотелиерското обслужване.
Като специалност с традиции и стремеж към постоянно подобряване на база и кадри, Организация на туризма и свободното време се превръща във водеща специалност в професионална гимназия „Димитър Талев“, подготвяща необходимите кадри за пазара на труда в туристическата индустрия.
Учители: Виолета Башова/ Надежда Илиева

“Родители преподават” – в НПГ “Димитър Талев”

Наситен с емоции, вълнение и усмивки бе днешният онлайн учебен ден за 11 Б клас.
Причина за това вълнение бе г-н Костадин Фончев – Главен инспектор по приходите към Централно управление на НАП в Главна дирекция „Фискален контрол“. Той се включи като учител за един час в инициативата „Родителите преподават“ в НПГ „Димитър Талев“. Съвместно със старши учител Златка Пейчева проведоха урок по Финанси в 11 Б, специалност „ Оперативно счетоводство“ на тема „Данъци“.
Г-н Фончев запозна учениците с интересни факти за възникването, ролята и значението на данъците и сподели различни примери от своята практика.
Ето какво ни написаха учениците от 11 Б след урока:
„Аз съм Мария Попова и ние, учениците от 11 Б клас много благодарим за прекрасния урок, който проведоха г-жа Пейчева и г-н Фончев в часа по Финанси.
Знанията, които ни дадоха относно данъците, обобщената информация за Национална агенция по приходите, професионалните им степени и опита бяха достатъчни за да ни накарат да се замислим колко уважавана и специална е тази професия. А дали ни насочиха в тази професионална област и дали след 10 години ще се борим за една от тези степени квалификации? Отговорът се крие в проведения от тях днес час по Финанси! Отговорът е „ДА“!

Учениците от клуб по интереси „Учебна компания“ към НПГ с поредица от срещи с ментор от бизнеса

Учениците от клуб по интереси „Учебна компания“ към НПГ „Димитър Талев“ осъществиха своята първа от поредица срещи с ментор от бизнеса.
Със съдействието на JA България, Борислав Тодоров, финансист и специалист по финансово-правна теория и икономическа практика, изслуша с интерес идеите на учениците, работещи активно в своите виртуални учебни компании. С интересни насоки и конкретни предложения премина дискусията, която допринесе за успешното предаване на опит от страна на ментора към учениците. Те от своя страна изненадаха г-н Тодоров със своите предприемачески идеи за развитие на бизнес в областта на производството и услугите.

Бизнесът преподава компютърна техника в НПГ “Д. Талев”

При голям интерес в НПГ „ Димитър Талев“ – специалност Компютърна техника и технологии- стартира инициативата “Бизнесът преподава“.
инж. Костадин Златинов, представител на фирма АХАТ, се включи като учител в урока по Компютърни архитектури в 11 В клас.
Г-н Златинов запозна учениците с последните тендениции в развитието на архитектурите на дънните платки и някои техни основни компоненти като централни процесори и чипсети. Разказа им за работата на софтуерните и хардуерните инженери и техници във фирма „Ахат“.
Беседата бе съпътствана от много и интересни въпроси от учениците, свързани с характеристиките и особеностите на съвременните компютърни компоненти. Неусетно темата се прехвърли към диагностиката и най-честите повреди в компютърните системи и отстраняването им. За съжаление времето не бе достатъчно за многобройните въпроси и часът приключи с обещанието за нови и редовни подобни уроци от бизнеса.
Мнението на инж. Златанов е, че подготовката, професионалните знания и умения, които се придобиват в процеса на обучение в НПГ са на високо ниво. Според него сътрудничеството, колаборацията между училището и бизнеса е успешен проект, който трябва да се надгражда с още и нови срещи.

Бизнесът и облеклото -мечта и реализация

В часа по Практическо обучение в реална работна среда учениците от 11 клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ откриха своята специалност в една нова светлина – реализацията след училището. Виртуално бяха на гости на младата дизайнерка от гр. Гоце Делчев и бивша възпитаничка на НПГ „Д. Талев“ Мария Касова. Мария им показа малка част от пътя на дизайнера чрез своето собствено израстване и трудностите, които среща всеки млад творец. За да успееш е важно да имаш добра професионална подготовка за основа върху която да стъпиш, добра обща култура, много търсене, проучване, много усърдна работа, хъс и плам. Младата дизайнерка ги запозна със спецификите на изграждането на една колекция като показа своя работен дневник (sketchbook), в който могат да се нахвърлят всички идеи и в процеса на работа да се отсеят само тези, които ще се разработят до готово облекло част от цяла колекция. Показа им и пътя на успех на тази колекция чрез изготвяне на Mood board (листовка-оферта), която да е показна за колекцията, чрез цветова гама, малки детайли от облеклата, мото, посвещение и предназначение за възрастова група и интереси. Освен дизайнерската-творческа работа учениците видяха и реално производство на изделия, в обстановка различна от позната им в голямо шивашко предприятие. Управителя и собственик на фирмата г-жа Ваня Касова, сподели с тях развитието на своята мечта да се занимава с изработването на дрехи и пътят, който е извървяла, за да бъде вече собственик на малко шивашко предприятие. Учениците за малко бяха част от производствения процес, като виртуално видяха работата на различни машини и друг вид производство. В този час учениците от специалността „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ се срещнаха с бизнеса и дизайна в модата. Чрез тази среща се убедиха, че за да бъдат успешно реализирани е изключително важна предварителната подготовка, която започват в училище и натрупаният практически опит в реална работна среда.
Успехът, това е добра теоретична подготовка и практическа реализация.