КОЛЕКТИВ

Home / КОЛЕКТИВ

Учителски колектив

РЪКОВОДСТВО

ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ

Елена Иванова

Елена Иванова

главен учител, Професионални направления Техника и Облекло

   

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Илия Павлов

Илия Павлов

Старши учител по физическо възпитание и спорта

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Надежда Илиева

Надежда Илиева

Учител, теоретично обучение; ПН - Пътувания, туризъм и свободно време
Катя Бойкова

Катя Бойкова

Старши учител, теоретично обучение; ПН: Администрация и управление
Златка Пейчева

Златка Пейчева

Старши учител, теоретично обучение; ПН - Администрация и управление
Марияна Попова

Марияна Попова

Старши учител, теоретично обучение; ПН - Администрация и управление
Соня Воденова

Соня Воденова

Старши учител, теоретично обучение ПН - Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи
Снежана Пачеджиева

Снежана Пачеджиева

Старши учител, практическо обучение ПН - Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи
Стоянка Мачкова

Стоянка Мачкова

Старши учител, практическо обучение ПН - Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи
Калинка Белева

Калинка Белева

Старши учител, практическо обучение ПН - Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи
инж. Красимира Байракова

инж. Красимира Байракова

Старши учител, теоретично обучение ПН - Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
инж. Атанас Савов

инж. Атанас Савов

Старши учител, практическо обучение ПН - Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
инж. Румен Шарланджиев

инж. Румен Шарланджиев

Старши учител, практическо обучение ПН - Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
Атанас Мутафчиев

Атанас Мутафчиев

Учител, практическо обучение ПН - Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
Илия Вълчев

Илия Вълчев

Старши учител, теоретично обучение ПН - Електроника, автоматика, комуникационна ​и компютърна техника
инж. Иван Ласин

инж. Иван Ласин

Старши учител, практическо обучение ПН - Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
Коце Кокошаров

Коце Кокошаров

Старши учител, практическо обучение ПН - Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника