ПРИЕМ

Home / ПРИЕМ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ

СВОБОДНИ МЕСТА

9 г

Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил 1

9 д

Компютърна техника и технологии 1
10 г Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

1

10 д

Промишлена електроника 1
11 а Организация на туризма и свободното време

1

11 в  Компютърни мрежи

1

11 г Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

2

12 д

Електрообзавеждане на производството

3

 


ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
​след завършен Х клас

ПРОФИЛ

СВОБОДНИ МЕСТА

Хуманитарни науки

6
Икономическо развитие

6

 

Страници: 1 2