ПРИЕМ

Home / ПРИЕМ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ

СВОБОДНИ МЕСТА

10 в

Компютърна техника и технологии

3

10 д

Промишлена електроника

1

11 а

Организация на туризма и свободното време

1

11 в

Компютърна техника и технологии

2

11 г

Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

3

11 д

Профил “Хуманирни науки”

2

11 е

Профил “Икономическо развитие”

1

12 а Организация на туризма  и свободното време 2

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
​след завършен Х клас

ПРОФИЛ

СВОБОДНИ МЕСТА

Хуманитарни науки

6
Икономическо развитие

8

 

Страници: 1 2