ПРИЕМ

Home / ПРИЕМ

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
​след завършен 7. клас

ПРОФЕСИЯ “Техник на компютърни системи”
СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“
Професията е с разширено изучаване на английски език – 12 часа/седмично в 8. клас
ПРОФЕСИЯ “Организатор на туристическа агентска дейност”
СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ“
Професията е с разширено изучаване на английски език – 12 часа/седмично в 8. клас
ПРОФЕСИЯ „Икономист-информатик“
СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА“
Професията е с разширено изучаване на английски език – 12 часа/седмично в 8. клас
БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
> Удвоените точки от НВО по БЕЛ и Математика
> Оценките по Физика и астрономия и
Информационни технологии
 от свидетелството за основно образование, превърнати в точки

​БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:

  > Удвоените точки от НВО по БЕЛ и Математика
  ​> Оценките по История и цивилизация и География и икономика от свидетелството за основно  образование, превърнати в точки


​БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
> Удвоените точки от НВО по БЕЛ и Математика
> Оценките по География и икономика и Информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати в точки

ПРОФЕСИЯ „Оперативен счетоводител“
СПЕЦИАЛНОСТ „ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО“
Професията е с разширено изучаване на английски език – 12 часа/седмично в 8. клас

 
БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
> Удвоените точки от НВО по БЕЛ и Математика
> Оценките по География и икономика и Информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати в точки
ПРОФЕСИЯ “Моделиер-технолог на облекло”
СПЕЦИАЛНОСТ “КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ”
БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
> Удвоените точки от НВО по БЕЛ и Математика
> Оценките по Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество от свидетелството за основно образование, превърнати в точки