Ден: 21.06.2022

Home / 2022 / юни / 21 (вторник)
Междуучилищна дейност по проект “Подкрепа за успех”
21.06.202221.06.2022
Публикация

Междуучилищна дейност по проект “Подкрепа за успех”

ОБЯВА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ Териториалният екип за управление на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ към РУО – Благоевград, Ви кани да присъствате на Междуучилищна дейност по проекта с участието на ученици от следните училища: Трето ОУ „Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брезница Второ ОУ „Гоце Делчев“, гр. Гоце...