Достойно представяне на ученици от НПГ в VI-та Европейска олимпиада по статистика

Достойно представяне на ученици от НПГ „Димитър Талев” в шестата Европейска олимпиада по статистика 2022/2023г.

В конкуренция от 310 екипа от 79 елитни училища от 38 града, ученици от НПГ „Д.Талев“, гр. Гоце Делчев участващи в 37 екипа, като 25 са класирани на национално ниво, с ментор Катя Бойкова и Фатме Даргут,  за пореден път се представиха повече от достойно на финалния национален кръг на VI Европейска олимпиада по статистика.

След като бяха в ТОП 10 на класацията в Първия етап на националният кръг, в който показаха отлични умения в решаването на задачи по статистика и интерпретиране на статистически данни и текстове, учениците се представиха отлично и във Втория етап, демонстрирайки завидни умения за анализ по предварително зададени статистически данни и тяхното визуално представяне.

Част от анализа на учениците от клуб „Математически таланти“

Част от анализа на учениците Гергана Хаджиева и Даниела  Метунова

Най-добри резултати от категория ученици от 8-9 клас са постигнали ученици от клуб „Математически таланти“ с ментор Фатме Даргут – 91,39 точки от максимални 99,25.

От категория 10-12 клас с най-високи резултати са  на учениците Гергана Хаджиева и Даниела  Метунова , с ментор Катя Бойкова– 90,39 точки от максимални 99,25.

След четири месечна работа, учениците показаха блестящи знания и умения в областта на математиката, статистиката и информационните технологии. Голям е броят на екипите с финални резултати над 85 от максимални 99,25 точки. Това е резултат от упоритата работа на учениците и техните ментори.

Радостта ни е голяма, не само, защото сме се наредили по точки сред елитни математически гимназии, но и  защото учениците  повишиха своята статистическа култура, получиха нови знания и статистиката като наука стана по-привлекателна за тях.

Поздравления ученици!  Вие се справихте успешно с всички трудни задачи, които ви бяха поставени! Хвърлихте се смело в морето от статистически данни и доказахте, че сте знаещи и млади хора, изпълнени с ентусиазъм!

Leave a Reply

Your email address will not be published.