НПГ и УНСС в сътрудническо за провеждане на кандидат-студентски изпити

Днес в НПГ гости бяха част от ректорското ръководство на УНСС : проф. д-р Матилда Александрова – Бошнакова – зам. ректор по учебна дейност, доц. д-р Росен Кирилов – зам. ректор по дигитализация и киберсигурност, проф. д-р Еленита Великова – главен секретар по науката, както и други сътрудници и преподаватели.
Срещата подкрепиха с присъствието си зам. кметът на община Гоце Делчев – г-н Валери Сарандев и г-жа Маргарита Енчева – Маргарита Енчева – началник отдел “Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт” и медии.
Директорът на гимназията г-жа Мария Георгиева съвместно с проф. д-р Матилда Александрова подписаха СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО между УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ и НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ДИМИТЪР ТАЛЕВ”.
В духа на подписаното споразумение гимназията ще бъде център за провеждане на кандидат студентски изпит за прием в УНСС с формат на матура за всички дванадесетокласници от района на Гоце Делчев и съседните общини.
Изпитът ще се проведе на 23 март от 13.00 ч. в залите на НПГ “Димитър Талев”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.