За Вас, СЕДМОКЛАСНИЦИ!

За Вас, СЕДМОКЛАСНИЦИ!

Неврокопска професионална гимназия “Димитър Талев”

обявява прием за професия СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК, специалност СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

за учебната 2023/2024 година

Leave a Reply

Your email address will not be published.