НПГ с участие в конкурс на тема „Небанковият финансов сектор в България”

Ученикът Димитър Мангушев от 11. б клас, специалност „ Оперативно счетоводство“, и преподавателят Кръстьо Станев взеха участие в организиран конкурс от КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА и ФОНДАЦИЯ „АТАНАС БУРОВ” в ХX-то ИЗДАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА ЗА УЧЕНИЦИ на тема „НЕБАНКОВИЯТ ФИНАНСОВ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ”
Програмата е насочена към мотивирани ученици, проявяващи интерес към придобиване на практически умения в областта на инвестициите. Преобладаваща част от завършилите училището впоследствие започват кариерното си развитие във водещи финансови институции или биват одобрени за стипендианти на фондацията.
Основни теми на тазгодишното практическо обучение са : „Особености на небанковия финансов сектор: застрахователен, пенсионноосигурителен и капиталов пазар, същност на капиталовия пазар“, „Финансови инструменти, търговията на Българска фондова борса: практиката на брокерите и инвеститорите“, „Финтех бизнес модели“,“ ESG Инвеститорите“. „Зелената сделка“, „Зеленият индекс на фондовата борса“,“Beam пазарът“ „Киберсигурност и криптовалути“
Лекторите и менторите в обучението са инвестиционни професионалисти с богат опит в сферата на инвестициите и капиталовите пазари.
Участниците в обучението бяха поставени пред задачи с практически характер, като за целта те демонстрираха знания, съобразителност, креативност и умения. Възпитаникът на НПГ „Димитър Талев“ се справи отлично с практическите задачи и получи сертификат за успешното си представяне.

Leave a Reply

Your email address will not be published.