Пълна подкрепа от бизнеса за новата специалност “Строителство и архитектура” в НПГ

По инициатива на ръководството на НПГ “Димитър Талев” днес се проведе среща с изтъкнати представители на строителния бранш и ощинските кметове на Гоце Делчев, Хаджидимово и Сатовча. Повод е намерението на гимназията да предложи обучение по професията Строителен техник.
Специалистите архитекти, инженери, проектанти и техници изказаха пълна подкрепа за намерението на ръководството.
Строителният бранш се развива добре и има належаща нужда от специалисти. Бизнесът счита, че днешната среща е едно добро начало за бъдещо сътрудничество в името на успешното развитие на региона.
—————————————
Какво научават и могат учениците с професия Строителен техник:
• Организират и контролират подготвителните дейности на строителната площадка;
• Организират и контролират изпълнението на отделните видове строително-монтажни работи в груб строеж, както и на довършителните работи на строителния обект;
• Участват при изработването на инвестиционен проект за части архитектурна и конструктивна;
• Подготвят скици за проектиране и други документи за започване на проектиране или строителство;
• Вземат участие в разработването на оферти, документи и книжа за участие в търгове;
• Участват при трасиране на сгради и съоръжения, дават строителна линия и нива на обектите;
• Заснемат съществуващи сгради и постройки.
Учениците придобиват:
• Компютърна грамотност-компютърно чертане с AutoCAD, ARCHIDAD темплейт , софтуери за моделиране;
• След XII клас и положени държавни изпити по теория и практика получават ІІІ степен на професионална квалификация –“Строителен техник”.
ПОДХОДЯЩИ МЕСТА ЗА РАБОТА:
СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ, ПРОЕКТАНТСКИ ФИРМИ, НАДЗОРНИ ФИРМИ В СТРОИТЕЛСТВОТО, СЛУЖБИ В ОБЩИНСКИ, ОБЛАСТНИ И ДР. АДМИНИСТРАЦИИ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.