Интересен, смислен и вълнуващ урок по БЕЛ в НПГ

Интересен, смислен и вълнуващ урок по БЕЛ в 12 Ж клас проведе г-жа Маргарита Гюдженова.
Поздравления за учителя и за чудесните ученици от 12 Ж клас, с класен ръководител г-н Кръстьо Станев!
На урока присъстваха г-жа Юлияна Христова, старши експерт в РУО-Благоевград и г-жа Мария Георгиева, директор на НПГ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.