Ученици НПГ се включиха в екологична програма към Министерство на околната среда и водите на тема “Младежи за околна среда”.

Учениците от 10 “в” и 9 “б” клас при НПГ “Димитър Талев” се включиха в екологична програма към МОСВ (Министерство на околната среда и водите) на тема “Младежи за околна среда”.
За възможностите и участието по проект “Младежка Еко Мрежа за отговорност и отчетност” пред учениците говориха инженер еколог К. Анастасов, експерт Ст. Савов от сдружение “Еко югозапад” и В. Топчиева-ст.експерт към РИОСВ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.