Първото място за НПГ в Националния конкурс “Мила Родино”

Поздравления за Анелия Спахиева от 9 Д клас за първото място за презентация в Националния конкурс “Мила Родино”, посветен на 300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 260 години от написването на История славянобългарска!
Поздравления и за ръководителя на Анелия – госпожа Заприна Глушкова!

Leave a Reply

Your email address will not be published.