Откриване на учебната 2022/2023 година в НПГ

Уважаеми родители и ученици, откриването на новата учебна година ще започне в 9.30 ч.

Всички ученици да бъдат в двора на гимназията в 8.30 ч.

Осмите класове с бяла риза и черни пола/панталон, всички останали с униформа!

Leave a Reply

Your email address will not be published.