НПГ с одобрен проект по Национална програма на МОН за професионално обучение

НПГ с одобрен проект по Национална програма на МОН за професионално обучение

НПГ “Димитър Талев” е една от общо двадесет и една професионални гимназии, които са одобрени по Националната програма на МОН ” Професионално обучение и образование” 2022, Модул 1: Модернизиране на материално-техническата база.

Основната цел на програма е осигуряване на качествено професионално образование и обучение, модерна образователна среда с обновено специализирано оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в съответствие с развиващите се съвременни нови технологии.

Основните дейности по Модул 1 “Модернизиране на материално техническата база” включват: оборудване на учебни кабинети за професионална подготовка и учебно-производствени бази на училищата с машини, съоръжения и инструменти;
ремонтиране на учебни кабинети за професионална подготовка и учебно-производствени бази на училищата, където ще се позиционира новата техника, машини и съоръжения; осигуряване на учебни видеофилми и софтуерни продукти, съобразени с формирането на практически умения и други.

НПГ “Димитър Талев” продължава с уверени стъпки да поддържа и подобрява високото ниво на предлаганото професионално обучение и образование, защото НИЕ ПРОИЗВЕЖДАМЕ БЪДЕЩЕТО!

Leave a Reply

Your email address will not be published.