Паралелки и класни ръководители за учебната 2022/2023 година в НПГ

Паралелки и класни ръководители за учебната 2022/2023 година в НПГ

Клас Специалност Класен ръководител
8 „а“ Организация на туризма и свободното време Величка Чакърова
8 „б“ Оперативно счетоводство Златка Пейчева
8 „в“ Икономическа информатика Елена Каръкова
8 „г“ Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил Костадинка Станева
8 „д“ Икономика и мениджмънт Лозанка Грозданова
8 „е“ Компютърна техника и технологии Мария Кирева
8 „ж“ Автоматизирани системи Фатме Даргут
9 „а“ Организация на туризма и свободното време Виолета Башова
9 „б“ Оперативно счетоводство Димитрия Хаджиева
9 „в“ Икономика и мениджмънт Кирил Малаков
9 „г“ Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил Илия Павлов
9 „д“ Компютърна техника и технологии Величка Ласина
9 „е“ Автоматизирани системи Виолина Халевачева
10 „а“ Организация на туризма и свободното време Кимле Кардашева
10 „б“ Оперативно счетоводство Катя Бойкова
10 „в“ Приложно програмиране Тома Балтов
10 „г“ Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил Красимира Байракова
10 „д“ Компютърна техника и технологии Ивелина Кавалова
11 „а“ Организация на туризма и свободното време Йордан Софков
11 „б“ Оперативно счетоводство Костадинка Караиванова
11 „в“ Икономическа информатика Лиляна Данева
11 „г“ Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил Снежана Пачеджиева
11 „д“ Компютърна техника и технологии Румен Шарланджиев
11 „е“ Икономическа информатика Мариана Дакова
12 „а“ Икономическа информатика Мария Москова
12 „б“ Оперативно счетоводство Димитър Самандов
12 „в“ Компютърна техника и технологии Атанас Савов
12 „г“ Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил Соня Воденова
12 „д“ Промишлена електроника Вангелия Гюдженова
12 „е“ Хуманитарни науки Мария Джалова
12 „ж“ Икономическо развитие Кръстьо Станев

Leave a Reply

Your email address will not be published.