Дванадесетокласничкана НПГ с две пълни шестици от Държавните зрелостни изпити 2022

Дванадесетокласничкана НПГ с две пълни шестици от Държавните зрелостни изпити 2022

Дванадесетокласничката Фитие Краболи с две пълни шестици на Държавните зрелостни изпити, а общият успех на НПГ „Димитър Талев“ е много добър.

Дванадесетокласничката Фитие Краболи от НПГ „ Д.Талев“ е с две пълни шестици на Държавните зрелостни изпити по биология и по химия. А общият успех на НПГ „ Д.Талев“ на ДЗИ е мн.добър 4,52.

С качествен показател – мн.добър – бе успехът на випуска и при Държавните квалификационни изпити.

Високите резултати от матури с национален мащаб са неоспорим факт за качествената общообразователна и професионална подготовка в НПГ „ Д.Талев“.

С удовлетвореност от постигнатото и с желание за последващо надграждане ръководството и учителите посрещнаха резултатите на 125-мата зрелостници. П

родуктивната работа на преподаватели и ученици, индивидуализацията, диференциацията и интерактивността като главни подходи в педагогическата дейност дават своята полза при формирането на знаещи и можещи млади хора, каквито са възпитаниците на НПГ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.