44 отлични оценки на държавните квалификационни изпити в НПГ

44 отлични оценки на държавните квалификационни изпити в НПГ

44 отлични оценки на държавните квалификационни изпити в НПГ „ Димитър Талев“! Достойно се представиха всички 112 зрелостници на НПГ „ Д.Талев“ на държавните квалификационни изпити /ДКИ/, които се вписват в дипломата като втора матура. Общият резултат на випуска е Мн.добър 5,03. Пълни отличници на ДКИ са 20 ученици, а общият брой на отличните оценки е 44. Около 70% от дванадесетокласниците са с успех от втората матура отличен и мн.добър. Резултатите категорично говорят за качествен образователен процес и високо равнище на получените професионални знания и умения. Зрелостниците от специалност „ Организация на туризма и свободното време“ са постигнали общ успех на ДКИ отличен 5,69. Общият успех в останалите специалности – „ Икономическа информатика“, “Компютърни мрежи“, „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ – е много добър. Държавният изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация /ДКИ/ протича в две части. Първата част е теория на професията, където се защитава дипломен проект. Втората част от изпита е практика на професията и протича със защита на индивидуално практическо задание. Постигнатият успех на държавните изпити е верификация за високата степен на владеене на професията. В този смисъл възпитаниците на НПГ „ Д.Талев“ стартират напълно подготвени за своя професионален път.Нашата визитка са нашите успехи.Защото ние произвеждаме бъдещето!

Leave a Reply

Your email address will not be published.