НПГ с първо място на ХХХI Международен екологичен форум „Сребърна 2022“

Фитие Краболи от 12 клас спечели ПЪРВО МЯСТО на ХХХI Международен екологичен форум „Сребърна 2022“ гр. Силистра, а Белослава Вангелова от 9 клас спечели ТРЕТО място. Темата на конкурса бе “ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ – БЕЗЦЕНЕН ДАР“ и се посвещава на “Световния ден на околната среда”- 5 юни и “Зелената седмица”. Конкурса протече в три направления – Рисунка, Екологични проекти и Литературни творби в три възрастови групи. Двете ученички с ментор учител Кимле Кардашева се състезаваха сред много участници от България и Румъния в категория Литературни творби. Организатори на проявата са Министерството на образованието и науката, Националният дворец на децата, фондацията „Еврика“, Регионалното управление на образованието в Силистра, Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе и Центъра за подкрепа за личностно развитие, под патронажа на кмета на Община Силистра. Поздравления!

Leave a Reply

Your email address will not be published.