НПГ взе участие в общински проект за опаз

Любознателни ученици от НПГ взеха участие в представянето на проект за опазване на традициите в региона. Със съдействието на сдружение “С надежда за утре” , бе представен обичай по венчавка. Женитбата от древността до днес се отбелязва по особено внушителен начин, където церемониалността е определяща. Възстановка на ритуала “Бенчена невяста” бе подготвена и изнесена от група доброволци от с. Брезница, в която участниците демонстрираха обичаите в ритуала, предаван от поколения. Колко столетия младите момичета и ергените с нетърпение са очаквали да дойде зимата – сезонът на сватбите. Възхитително тайнство се крие в задевките и харесването на младежите; в договарянето на главиша (годежа), който се е правел винаги в сряда вечерта; в годежния дар за момата – три шамии и жълтица. Целият празник бе изпъстрен с обичаи, които имат строга верижност, неизменно огласявани от главешарски песни и овкусени с шекерлия – специалното кафе, поднесено от главеницата на гостите. Възпроизведените легенди и предания бяха съпроводени от характерни за региона хора̀.

Leave a Reply

Your email address will not be published.