Как в НПГ съвместно с УВА НЕСТУМ произвеждаме бъдещите професионалисти в туризма!

С интердисциплинарно открито гостоприемство учениците от 9а клас, специалност “Организация на туризма и свободното време”, посрещнаха експерти от РУО и гости-преподаватели в областта на професионалното обучение по туризъм в региона. Демонстрирани бяха знания и умения, придобити по време на обучението им в Неврокопската професионална гимназия “Димитър Талев”.
По креативен и интересен начин, деветокласниците представиха професиите в туризма, използвайки различни дигитални приложения. По време на представянето на позициите, възпитаници от специалност “Конструиране и моделиране на облекло от текстил” съдействаха за пресъздаване на перфектната визия на служителите в хотела и ресторанта. Поставени в ежедневни реални професионални ситуации, свързани с критическо мислене и изпълнение на задачи в кратки срокове, те показаха завидни умения при справянето с тях.
В ролеви игри, гости бяха обслужени на английски и френски езици, от което стана видно, че чуждоезиковата подготовка е неизменна част не само от работата в туристическата индустрия, но е и необходимост в съвременния живот.
Ученици от специалност „Оперативно счетоводство“ направиха „изненадваща проверка“ на НАП в импровизираното ни туристическо предприятие. Инспекторите изготвиха справка за актуалното състояние на всички трудови договори на служителите и в своя протокол отразиха предписания за констатираните нарушенията в обекта.
Урокът бе част от инициативата на НПГ за изграждане на активни, творчески и самостоятелни личности, които произвеждат своето бъдеще.

Leave a Reply

Your email address will not be published.