Учениците от клуб по интереси „Учебна компания“ към НПГ с поредица от срещи с ментор от бизнеса

Учениците от клуб по интереси „Учебна компания“ към НПГ „Димитър Талев“ осъществиха своята първа от поредица срещи с ментор от бизнеса. Със съдействието на JA България, Борислав Тодоров, финансист и специалист по финансово-правна теория и икономическа практика, изслуша с интерес идеите на учениците, работещи активно в своите виртуални учебни компании. С интересни насоки и конкретни предложения премина дискусията, която допринесе за успешното предаване на опит от страна на ментора към учениците. Те от своя страна изненадаха г-н Тодоров със своите предприемачески идеи за развитие на бизнес в областта на производството и услугите.

Leave a Reply

Your email address will not be published.