НПГ посреща бизнеса в час по туризъм

Под надслов Хотелиерството в час протече днешният открит урок пред ученици от 10-ти клас, обучаващи се в специалност „Организация на туризма и свободното време“. Целта на събитието бе затвърждаване и обединяване на теоретични и практически знания и умения в областта на хотелиерството. Хотелиерът-собственик, Виолета Петканина, запозна учениците със своите задължения и ежедневни предизвикателства, дискутирайки с тях необходимите действия в екстремни условия на продължително натоварване. Учениците изложиха пред управителя своите виждания и изучавани методи за вземане на управленски хотелиерски решения в казусни ситуации. Мнението на гост – професионалиста в днешния час е, че подготовката и знанията, които се придобиват в училище, са от фундаментално значение за бъдещо кариерно развитие. Тя допълни, че бизнесът и училището заедно изграждат привлекателна работна среда и работят за промяна в обществените нагласи. Споделената от бизнеса информация, касаеща спецификата на комуникативните и управленски умения на един ръководител, бе изключително ценна за бъдещите туристически кадри. Учебното занятие приключи с оживена дискусия, в която възпитаниците на НПГ се включиха с интерес и любопитство. Корелацията бизнес-образование не само разшири кръгозора на учениците, но и провокира интереса им към професионално развитие в сферата на туризма. Десетокласниците генерираха идеи за иновативни решения за работа с нови технологии и подходи за справяне с капризни клиенти. Вниманието им бе насочено към завишаване на стандартите в качеството на хотелиерското обслужване. Като специалност с традиции и стремеж към постоянно подобряване на база и кадри, Организация на туризма и свободното време се превръща във водеща специалност в професионална гимназия „Димитър Талев“, подготвяща необходимите кадри за пазара на труда в туристическата индустрия.

Учители: Виолета Башова/ Надежда Илиева

Leave a Reply

Your email address will not be published.