Чудесна новина за НПГ общността!

Чудесна новина за НПГ общността!

Нашата гимназия е сред одобрените и акредитирани по ЕРАЗЪМ организации. НПГ “Димитър Талев” е една от 27-те образователни институциите в сектор „Професионално обучение и образование“ в България, на които се присъжда акредитация за новия програмен период на Програмата „Еразъм“. Акредитацията е инструмент за участие в трансграничен обмен и сътрудничество. Предоставянето на акредитация потвърждава, че НПГ е създала план за изпълнение на висококачествени мобилности като част от по-широко усилие за развитие на собствената образователна институция. Чрез успешно придобитата акредитация нашето училище ще има възможността през следващите няколко години да осъществява висококачествени проекти за мобилности, изграждане на качествени международни партньорства и реалистична възможност за мобилност за всеки обучаван в НПГ. Чрез този успех НПГ затвърждава позициите си като едно от най- добре представящите се професионални гимназии, работещи активно на национални и международно ниво.

Leave a Reply

Your email address will not be published.