Представяне на резултатите по проект RespOnSE

Заключително събитие за представяне на резултатите по проект #RespOnSE – Служител по устойчивост за извънредни ситуации проведе Бизнес инкубатор – Гоце Делчев сред младежи от НПГ „Димитър Телев“ и представители на младежки организации в гр. Гоце Делчев. Младежи – доброволци, включили се в обучението повишили своите знания, умения и компетенции за модерна и набираща популярност в Европа и по света специалност „Служител по устойчивост за извънредни ситуации» споделиха как доброволчеството е интересен начин за развиване на кариера и възможност за работа, предоставяйки иновативна услуги за различни общности. Проект RespOnSE – Служител по устойчивост за извънредни ситуации се реализира по програма “Еразъм” в партньорство с организации от Италия, Испания, Холандия, Хърватска, Гърция и България.

Повече за проекта и онлайн курса на обучение за начинаещи или напреднали може да намерите на https://www.responseproject.eu/.

Leave a Reply

Your email address will not be published.