Важно съобщение!

Скъпи ученици,

в понеделник /06.12.2021 г./ започваме присъствено обучение след тестване на учениците, които имат представени декларации за съгласие или сертификати за над 50% от класа.

В тази връзка, класовете:9 Б, 10 А и 12 Г продължават изцяло в ОРЕС.

Директор

/Мария Георгиева/

Leave a Reply

Your email address will not be published.