Важно съобщение!

Важно съобщение!

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Във връзка с продължаващата висока заболяемост от КОВИД – 19 на територията на община Гоце Делчев и по препоръка от РЗИ продължаваме обучението онлайн за още една седмица, считано от утре /16.11.2021 г./.

Бъдете здрави!

Leave a Reply

Your email address will not be published.