По повод патронния си празник НПГ обявява конкурс за есе на английски език

По повод патронния си празник НПГ “Димитър Талев” обявява конкурс за есе на английски език по една от следните мисли на Талев:

1. “One should not and cannot live only for oneself”

2. “One is always accustomed to looking for the causes of both good and evil outside of oneself. But they are within us”

Право на участие имат всички възпитаници на НПГ от VIII до XII клас.

Работите си може да изпратите не по-късно от 25.10.2021г. на email: english.teachers.npg@gmail.com

Заелите I, II и III място ги очакват атрактивни награди.

Обем: 170-220 думи.

Критерии за есето:

1.Съдържание и логическа последователност на изложението – от 0 до 3т.

2.Спазване на зададения обем и формат – от 0 до 2т.

3. Спазване на граматическите норми и правила – от 0 до 2т.

4.Правилна и точна употреба на лексиката – от 0 до 3т.

5.Богатство на изразните средства – от 0 до 3т.

6.Правопис – от 0 от 1т .

Leave a Reply

Your email address will not be published.