Конкурс “Моята униформа”

Конкурс “Моята униформа”

Може да участва всеки ученик на НПГ!

Участието е с рисунка на проект за дамска и мъжка униформа. Проектът трябва да бъде в А4 формат изпълнен в цвят. Материалите са по избор.

Готовите рисунки/ снимки представяйте на г-жа Воденова – преподавател в ПН „Облекло“ лично в училище или на имейл: npg1npg@abv.bg .

Срок за представяне на проектите: до 30.10.2021г.

Leave a Reply

Your email address will not be published.