Проект “Подкрепа за дуалната система на обучение” в НПГ „Димитър Талев“ – гр. Гоце Делчев

Учениците от специалност “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”, дуална система на обучение в НПГ „Димитър Талев“, получиха работно облекло, закупено по проект “Подкрепа за дуалната система на обучение” BG05M2OP001-2.014-0001. В крак със съвременните тенденции в модата за тийнейджъри, учениците бяха зарадвани с модерни спортни обувки, както и зимно и лятно облекло. Изпълнението на дейностите по проекта спомага за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда. Генерират се възможности за повишаване квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната.

Leave a Reply

Your email address will not be published.